Έγγραφο προς ΥΕΘΑ για την Μη Καταβολή Αποζημίωσης Υπηρεσιών Αργιών στο προσωπικό ΣΞ

Η ΠΟΜΕΝΣ, κατόπιν επιστολών των ΕΣΠΕΑΜ/Θ και ΕΣΠΕΕΛΕΣ, απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕ με το οποίο επανέρχεται στο θέμα της μη καταβολής της Οικονομικής Αποζημίωσης Υπηρεσιών Αργιών από το ΓΕΣ, λόγω της έντονης και δικαιολογημένης δυσαρέσκειας του προσωπικού ΣΞ, όταν μάλιστα αυτή καταβάλλεται κανονικά στα στελέχη του ΠΝ και της ΠΑ. Επίσης, επισημαίνει τα παρακάτω:

α. Σύμφωνα με το (β) όμοιο πραγματοποιήθηκε η καταβολή αποζημιώσεων εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών για το έτους 2019, χωρίς ωστόσο να έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες αποζημιώσεις για το προηγούμενο έτος 2018. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις των αργιών για το 2020 παρόλο που βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του έτους.

β. Η διαδικασία που θεσπίστηκε από το ΓΕΣ για τον τρόπο υπολογισμού και αποζημίωσης των Υπηρεσιών Αργιών για το έτος 2019, είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να πιστωθούν σε στελέχη, λιγότερα χρήματα από αυτά που θα δικαιούταν στην περίπτωση που η προβλεπόμενη Ημερήσια Αποζημίωση (Η.Α.) καταβαλλόταν αναλογικά και σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό εκτέλεσης των 24ωρων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» του (β) σχετικού στον ορισμό των δικαιούμενων Η.Ε.Ε. και Η.Α ανά αριθμό εκτελούμενων 24ωρων υπηρεσιών έτους 2019, προβλεπόταν μια ομαδοποίηση του αριθμού των υπηρεσιών και της αντίστοιχης αποζημίωσης ενώ θα έπρεπε το δικαιούμενο ποσό, να πιστωθεί αναλογικά και σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών ανά μήνα όπως άλλωστε συμβαίνει και στα έτερα επιτελεία ΓΕΝ και ΓΕΑ. Η ανωτέρω ακολουθούμενη από το ΓΕΣ διαδικασία, είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή του ποσού το οποίο είναι ίδιο ανεξαρτήτως αν τα στελέχη εκτέλεσαν διαφορετικού αριθμού 24ωρών υπηρεσιών. Γεγονός το οποίο συνιστά καταφανή αδικία.

γ. Η Ομοσπονδία έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς με τα (γ), και (δ) σχετικά, χωρίς εισέτι να έχει αναληφθεί καμία ενέργεια που να αποσκοπεί στην διόρθωση των κακώς κειμένων. Προκαλεί δυσαρέσκεια και κατά περίπτωση εκνευρισμό το γεγονός του ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις ουδεμία ενέργεια έχει αναληφθεί για την καταβολή των δεδουλευμένων στο προσωπικό του Στρατού Ξηράς.

Τέλος ευελπιστεί ότι το ΓΕΣ θα μεριμνήσει και θα προβεί σύντομα στην εκτέλεση πληρωμής των υπηρεσιών αργιών έτους 2018 και 2020 που παραμένουν απλήρωτες, αποδεικνύοντας στην πράξη την βούληση της Στρατιωτικής και Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, για ισότιμη αντιμετώπιση των Ελλήνων Στρατιωτικών με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. ΕΣΠΕΑΜ/Θ

γ. ΕΣΠΕΕΛΕΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια