ΓΕΣ: Αυτά είναι τα νέα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΣ: Αυτά είναι τα νέα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ με θέμα Μέριμνα για το Προσωπικό (Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19)

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19), καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το σύνολο του προσωπικού, σε όλους τους κλειστούς και εξωτερικούς χώρους.

β. Στα μέσα μεταφοράς προσωπικού επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπομένου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα, με το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει μάσκα.

γ. Τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης να λειτουργούν/στελεχώνονται με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 50%, της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με πάσης φύσης άδεια. Τονίζεται η απαρέγκλιτη τήρηση, με μέριμνα των Δκτων - Δντών, των απώτατων χρονικών ορίων εξάντλησης των δικαιούμενων αδειών, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του (α) σχετικού.

δ. Στις στρατιωτικές υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει επαφή με το κοινό, η εξυπηρέτησή του να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους «Α» και «Α3» των (ε) και (στ) σχετικών, αντίστοιχα.

ε. Αναστέλλεται η εντός Στρατιωτικών χώρων, λειτουργία:

(1) Εστίασης (ΚΨΜ, κυλικεία κ.λπ.), η οποία θα παρέχει προϊόντα μόνο για κατανάλωση σε συσκευασία (πακέτο). Τα εστιατόρια σίτισης των οπλιτών να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του προσωπικού.

(2) Όλων των γυμναστηρίων.

στ. Η άδεια ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων να χορηγηθεί τον τελευταίο μήνα της θητείας τους.

Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

α. Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 ορίζονται πλέον, από 18 Σεπ 20, οι αναφερόμενες στην παράγραφο «Α1» του (δ) σχετικού, δυνάμει του (γ) ομοίου.

β. Συνεχίζεται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό που τη δικαιούται, όπως αναφέρεται αναλυτικά στα (δ) και (η) σχετικά.

γ. Συνεχίζεται η αναστολή πάσης φύσεως συγκεντρώσεων προσωπικού/εθιμοτυπικών εκδηλώσεων - επισκέψεων καθώς και της διάθεσης προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται συμμετοχή, θα παρέχονται σχετικές οδηγίες.

δ. Οι τελετές πάσης φύσεως (παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων, ορκωμοσίες, κ.λπ.) εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία - άγημα, χωρίς προσκεκλημένους - δεξιώσεις, καθώς και η παράδοση αναμνηστικών θα γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

ε. Οι ορκωμοσίες στρατευσίμων, εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε δύο (2) ημέρες, με ισομερή διαχωρισμό νεοσυλλέκτων οπλιτών και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

στ. Σε όλους τους χώρους (κλειστούς/ανοιχτούς) των στρατιωτικών Μονάδων - Υπηρεσιών να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

ζ. Το ΓΕΣ/ΔΥΓ, σε συνεργασία με την ΑΣΔΥΣ, να συνεχίσει την κατασκευή ειδικών κυτίων (αντισηπτικό, μάσκες, γάντια) για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για κάλυψη αναγκών κατάταξης ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις ανάγκες των ΓΕ. Για το σκοπό αυτό τα ΓΕΝ και ΓΕΑ, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως γνωστοποιούν απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΥΓ τις ανάγκες τους σε ειδικά κυτία.

η. Παράθεση γευμάτων για όλο το προσωπικό από τις Στρατιωτικές Λέσχες, θα εκτελείται μόνο για κατανάλωση σε συσκευασία (πακέτο) και όχι για κατανάλωση εντός εγκαταστάσεων των Λεσχών.

θ. Συνεχίζεται η χορήγηση, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών, ειδικής άδειας απουσίας, υπό τις ρητές προϋποθέσεις που τίθενται στο κεφάλαιο Α του (δ) σχετικού.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται η απαίτηση τήρησης των ανά περιοχή επιπρόσθετων μέτρων, σύμφωνα με τα κατά τόπους επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, από όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, όπως αναγράφονται στον «Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας» (https://covid19.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι αποτελεί ατομική ευθύνη η σχολαστική τήρηση των μέτρων, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της ατομικής υγιεινής, στη χρήση μάσκας και στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια