Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών που προέρχονται
από ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ στο Σώμα των Αξιωματικών
ΑΔΑ: ΨΨΘΣ6-7ΕΑ ΕΔΥΕΘΑ: 188

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Αξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» τους παρακάτω Ανθυπασπιστές και Μόνιμη Υπαξιωματικό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια