Χορηγούν υπόλοιπο Κανονικής αντί Άδειας Ειδικού Σκοπού-Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ

Χορηγούν υπόλοιπο Κανονικής αντί Άδειας Ειδικού Σκοπού-Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ

Η ΠΟΕΣ, ύστερα από επιστολή της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε., απέστειλε έγγραφο προς Α/ΓΕΣ με το οποίο μεταφέρει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χορήγηση της αδείας ειδικού σκοπού και ζητά την άμεση παρέμβασή του.

Ειδικότερα:

Περιπτώσεις μεμονωμένων Διοικήσεων οι οποίες προτίθενται αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνουν, είτε σε υποχρεωτική χορήγηση Κανονικής Άδειας σε στελέχη δικαιούχους Άδειας Ειδικού Σκοπού τα οποία υπέβαλαν σχετική αναφορά, είτε σε επαύξηση των ημερών Κανονικής Άδειας σε στελέχη τα οποία ουδέποτε το αιτήθηκαν με πρότερη γραπτή αναφορά τους.

Σε μονάδες του Έβρου, προσωπικό δικαιούμενο την Άδεια Ειδικού Σκοπού κλήθηκε ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις από τις μεμονωμένες διοικήσεις αυτές για να ενημερωθεί προφορικά ότι, βάσει κατευθύνσεων της ιεραρχίας, όπως οι ίδιες επικαλούνται και για τις οποίες το προσωπικό δεν έλαβε ουδέποτε γνώση, υπάρχει πρόθεση χορήγησης του υπολοίπου των ημερών Κανονικής Άδειας αντί της Άδειας Ειδικού Σκοπού αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις την ήδη χορήγηση αυτής, υποχρεωτικά. Για την περίπτωση δε που αφορά την υποχρεωτική επαύξηση των ημερών Κανονικής Άδειας από πλευράς των ως άνω διοικήσεων εις βάρος του προσωπικού, γίνεται επίκληση ομοίως στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις της ιεραρχίας.

Ύστερα από τα παραπάνω η ΠΟΕΣ ζητά:

α. Για τους δικαιούχους της Άδειας Ειδικού Σκοπού τη συνέχιση χορήγησης της.

β. Την χορήγηση ημερών Κανονικής Άδειας στρατιωτικού προσωπικού έτους 2020 έως την 28 Φεβ 21.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΕΣ:


β. Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια