Ποιοι Αξιωματικοί ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1781/06.11.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16-10-2020 μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών και εξομοιώνονται ως Λοχαγοί (ΟΕ), σύμφωνα με... και τον από 30-07-2020 κυρωμένο από τον ΥΕΘΑ Γενικό Πίνακα Επιτυχόντων για Μετάταξη Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών των ΕΔ και το ..., οι κάτωθι:...

Διαβάστε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια