Απάντηση Παναγιωτόπουλου για επανεξέταση-αύξηση ΗΕΕ επιφυλακής στο προσωπικό ΣΞ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Απάντηση Παναγιωτόπουλου για επανεξέταση-αύξηση ΗΕΕ επιφυλακής στο προσωπικό ΣΞ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς, που κατέθεσαν οι βουλευτές κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και κυρία Αικατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Επανεξέταση - αύξηση της αποζημίωσης του προσωπικού του Στρατού Ξηράς για την αυξημένη επιφυλακή το προηγούμενο χρονικό διάστημα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) προβλήθηκε, προς το καθ' ύλη αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, η αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης των προϋπολογισμών των Γενικών Επιτελείων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους. λόγω των αυξημένων και παρατεταμένων μέτρων επιτήρησης που έλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της επαύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας της Χώρας για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ με συνολικό ποσό 36.630.000€. Από το εν λόγω ποσό, πιστώσεις ύψους 9.470.000€ εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του ΓΕΣ, εκ των οποίων 4.400.000€ επί του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2420403001, που αφορά σε «Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού».

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία έγκρισης και χορήγησης αντίστοιχων αποζημιώσεων προς το προσωπικό, λαμβάνονται υπόψη και ασκούν καθοριστικό ρόλο παράγοντες όπως, ο αριθμός του δικαιούχου προσωπικού και οι υφιστάμενες δυνατότητες του προϋπολογισμού οι οποίες, σαφώς, διαφοροποιούνται ανά Γενικό Επιτελείο.

Κατόπιν αυτών, στην παρούσα φάση, το ΓΕΣ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, η συμβολή του οποίου στην επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος της Χώρας για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών είναι καθοριστικής σημασίας, προέβη στην ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, οικονομική αποζημίωση του συνόλου των εμπλεκομένων.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια