Aποκατάσταση μισθολογικής προαγωγής Αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Η ΠΟΜΕΝΣ, ύστερα από επιστολή της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ-ΥΦΕΘΑ σχετικά με την ολιγωρία ως προς την αποκατάσταση της μισθολογικής προαγωγής που δικαιούνται οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τον θεσμό των ΕΜΘ

Συγκεκριμένα:

α. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 4609/2019 οι στρατιωτικοί προερχόμενοι από τους ΕΜΘ, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με προεδρικό διάταγμα το οποίο θα καθορίζει τα προαπαιτούμενα για την προαγωγή αυτή.

β. Με το μισθολόγιο του ν. 4472/2017 στο άρθρο 126 και σε ότι αφορά τη Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη της ισχύουσας Εγκυκλίου του Νέου Μισθολογίου, καθορίζεται ότι «από 1-1-2017 κάθε στέλεχος θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο διοικητικό βαθμό». Ωστόσο δεν είχε προβλεφθεί η μισθολογική προαγωγή των ΕΜΘ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και η είσοδός τους στην Β' μισθολογική κατηγορία, όπως συνέβη με άλλον θεσμό ίδιας προελεύσεως.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να παρατηρούνται ανορθολογικές καταστάσεις σε ότι αφορά την αντιμετώπιση τους ως προς την μισθοδοσία τους. Ειδικότερα:

α. Όσοι κατέχουν από τις 03 Μαΐου 2019 το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, καταβάλλουν κρατήσεις λόγω μισθολογικής προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν να πληρώνονται ως Ανθυπασπιστές. Καλούνται δηλαδή κάποιοι να καταβάλλουν κρατήσεις προαγωγής χωρίς να αμείβονται με τον μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό της προαγωγής τους.

β. Δηλώνεται ήδη αδυναμία από τις οικονομικές υπηρεσίες των Μονάδων στο να υπολογιστούν τα Φύλλα Πορείας αυτών που κατέθεσαν αίτηση αποστρατείας.

γ. Δεν μπορεί να υπολογιστεί η σύνταξη τους, αφού το μισθολογικό τους κλιμάκιο στο οποίο είναι ενταγμένοι κατά την στιγμή της αποστρατείας τους δεν συμβαδίζει με τον βαθμό που φέρουν. Με ποιες αποδοχές θα υπολογισθούν οι κάθε είδους συνταξιοδοτικές παροχές (κύρια, επικουρική, εφάπαξ);

δ. Προέκταση της ανωτέρω στρέβλωσης είναι και ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ των τέκνων καθώς ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης είναι πλέον αδύνατον ο υπολογισμός του μερίσματος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αφού στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης δεν υπάρχει ο συσχετισμός του καταλυτικού βαθμού με το μισθολογικό κλιμάκιο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μετέπειτα οικονομικές παροχές και διεκπεραιώσεις του στελέχους

Οι πρόσφατες απαντήσεις σε σχετική ερώτηση βουλευτών της Αντιπολίτευσης με θέμα «Αδικαιολόγητη μισθολογική ανισότητα των ΕΜΘ μετά την ψήφιση του ν.4609/2019»,

τόσο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι:

«Η αρμοδιότητα της μισθολογικής πολιτικής και κατ’ επέκταση της ενδεχόμενης οικονομικής ρύθμισης για τους ΕΜΘ, σχετικά με τη διακριτή πρόβλεψη Μισθολογικού Κλιμακίου στο διοικητικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχα, προς εναρμόνιση με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Πέραν όμως των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και τη τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αρμοδίως η προώθηση σχεδίου τροπολογίας, για τη μισθολογική αποκατάσταση των ΕΜΘ. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών»

όσο και του Υπουργού Οικονομικών:

«Τα αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, εν προκειμένω, η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 126, παρ. 3, του ν.4472/2017) που διέπει το καθεστώς της μισθολογικής κατάταξης- εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε αυτό να είναι εναρμονισμένο με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α’ 67), ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη νομοθεσία που θα επιλύει το παραπάνω πρόβλημα, αλλά αντιθέτως τους εμπαίζουν αδυνατώντας να κατανοήσουν την σημερινή δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν ήδη περιέλθει, ακολουθώντας την τακτική της μεταβίβασης ευθυνών.

Τέλος, η ΠΟΜΕΝΣ, για την αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων-δυσχερειών ζητά:

α. Στην άμεση λήψη πρωτοβουλιών από μέρους των Οικονομικών και Νομικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης για την αποπληρωμή των Φύλλων Πορείας αυτών που έχουν αιτηθεί την αποστρατεία τους.

β. Στην ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την έκδοση προεδρικού διατάγματος ώστε να αποστρατευτούν οι Μόνιμοι αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ με τον βαθμό που ορίζει η νομοθεσία.

γ. Στην εισαγωγή των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ στην Β’ μισθολογική κατηγορία από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4609/2019.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

γ. ΥΠΕΘΑ

δ. ΥΠΟΙΚ

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Αυτός ο έρμος ο θεσμός από την ημέρα που έγινε, έχει όλο προβλήματα. Οι άλλοι θεσμοί ίδιας προέλευσης γιατί δεν έχουν αντιμετωπίσει ουδέποτε κανένα πρόβλημα; Και το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν και πρόσφεραν πάρα πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις,σε πάρα πολλά καθήκοντα.Αλλα αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και εισηγήσεις από τις στρατιωτικες ηγεσίες-που κοιτούσαν από ανέκαθεν μόνο την πάρτη τους - δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα.Και αυτός ο θεσμός μέχρι να αποστρατευθεί και ο τελευταίος, θα αντιμετωπίζει προβλήματα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή