Πόσοι ΕΠΟΠ-ΟΒΑ θα καταταχθούν στις ΕΔ το 2021-Δείτε το ΦΕΚ με την Κατανομή σε ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 5108/19.11.2020 οι παρακάτω αποφάσεις, που αφορούν στην πρόσληψη ΕΠΟΠ και ΟΒΑ στις ΕΔ:

α. Αριθμ. Φ.424/96/222642/Σ.7896 Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2021

β. Αριθμ. Φ.424/97/222643/Σ.7897 Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για βραχεία περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2021

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις:

1. Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

α. Χίλιοι (1000) στο Στρατό Ξηράς.

β. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.

δ. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.

2. Ορισμός του αριθμού των οπλιτών βραχείας περιόδου ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

α. Εξακόσιοι (600) για τον Στρατό Ξηράς.

β. Διακόσιοι (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Διακόσιοι (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια