Ανάκληση Διαταγμάτων-Προαγωγέςκαι Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανάκληση Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατεία
Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ω8ΚΩ6-Τ5Σ ΕΔΥΕΘΑ: 161

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε

α. Το από 25-05-2020 π.δ. (Γ΄ 939, ΕΔΥΕΘΑ 89/2020) μόνο κατά το μέρος που αφορά την κύρωση πίνακα «ευδοκίμως τερματίσασας την σταδιοδρομία...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια