Τι απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για την ένταξη στελεχών ΕΔ στα βαρέα και ανθυγιεινά (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Καθιέρωση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Από το ισχύον νομικό πλαίσιο των Ενώσεων Στρατιωτικών δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων των στρατιωτικών συνδικαλιστικών ενώσεων σε συλλογικά όργανα του ΥΠΕΘΑ, έτερα των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων.

Aναφορικά με την ένταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ), το θέμα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ, καθώς εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συνεργασία μας με το ως άνω καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο είναι δεδομένη, προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και των υφιστάμενων δημοσιονομικών συνθηκών.

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις ΕΔ, έχει ήδη, από το έτος 2007, καταρτιστεί και τεθεί σε εφαρμογή, το εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), το οποίο αναθεωρείται ετησίως και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ν. 3850/2010, Α΄84), που εφαρμόζεται και στο ένστολο προσωπικό των ΕΔ, με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, για τις οποίες εφαρμόζονται οι εσωτερικοί κανονισμοί των ΓΕ εξασφαλίζοντας, κατά το δυνατόν, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η συστηματική παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού των ΕΔ, εξασφαλίζεται πλήρως με τη διενέργεια περιοδικών υγειονομικών εξετάσεων και με συχνότητα που σχετίζεται με ηλικιακά στοιχεία. Επιπρόσθετα, το πολιτικό προσωπικό και ανάλογα με το επίπεδο επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας, διέρχεται υγειονομικών εξετάσεων καθ’ υπόδειξη του ιατρού εργασίας.

Η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας διενεργείται στο σύνολο του προσωπικού των ΕΔ, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και επιδημιολογικές ανάγκες, όπως στην παρούσα χρονική συγκυρία, κατά την οποία το ΥΠΕΘΑ, μερίμνησε από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, κατ’ αρχήν για την παρασκευή με ίδια μέσα, αλλά και μέσω κάθε πρόσφορης πηγής, για την προμήθεια ικανής ποσότητας μασκών προστασίας, αντισηπτικών διαλυμάτων κ.ά. και τη δωρεάν διάθεσή τους, τόσο στα στελέχη, όσο και στους οπλίτες.

Τέλος, κατά την κείμενη νομοθεσία (ν.4472/2017, Α΄ 74), για τα στελέχη των ΕΔ προβλέπονται επιδόματα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και κινδύνου, σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας τους, ενώ η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών, την παροχή έτερων επιδομάτων και αποζημιώσεων, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Λοιπά ζητήματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

 1. Το γνωστό μοτίβο του ΥΕΘΑ σε ότι αφορά θέματα προσωπικού και ειδικά αυτά που θέλουν πραγματική λύση.
  α. 2η Πενταετία, άρθρο 11, Νόμος 4609/19.
  β.Τριετία μπόνους.
  γ. Βαρέα ανθυγιεινά.
  Κουράσατε με την copypaste απαντησή σας.Και πάντα η ίδια: Δεν είναι της αρμοδιότητας μας αλλά συνεργαζόμαστε με τα άλλα υπουργεία για το καλό (πότε άραγε?) του προσωπικού μας.Παίζετε την κολοκυθιά......

  ΑπάντησηΔιαγραφή