Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τις εργασιακές συνθήκες στελεχών ΕΔ

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τις εργασιακές συνθήκες στελεχών ΕΔ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Συνθήκες εργασίας εν ενεργεία Στρατιωτικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το έτος 2020 υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικό για τις ΕΔ, λαμβανομένων υπόψη, αφενός μεν του διαμορφωθέντος, εκ των προκλήσεων του εξ ανατολών γείτονος, επιχειρησιακού περιβάλλοντος, αφετέρου δε, της κατάστασης αυξημένης επιφυλακής στην οποία κλήθηκαν αυτές να βρεθούν, προκειμένου να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους. Παράλληλα, η εν λόγω αποστολή των ΕΔ πρέπει να εκπληρωθεί σε πρωτόγνωρες συνθήκες, τις οποίες διαμορφώνει η τρέχουσα υγειονομική κρίση.

Οι ακραίες αυτές συνθήκες (επιχειρησιακές και υγειονομικές) απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, εκ μέρους των στελεχών των ΕΔ, προς εκπλήρωση του καθήκοντός τους. Λαμβανομένου υπόψη του υψηλού ηθικού των στελεχών των ΕΔ και της αυταπάρνησης που τους διακρίνει στην άσκηση των καθηκόντων τους, είμαστε βέβαιοι ότι αιτιάσεις που αναφέρονται σε σχετική επιστολή συνδικαλιστικής οργάνωσης, περί μη λήψης της θερινής άδειας, ενώ οι ΕΔ ευρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής (και με δεδομένο ότι το έτος λήγει σε 3 μήνες) δεν εκφράζουν τη συντριπτική πλειονότητα των στελεχών, αλλά ενδεχομένως προσωπικές απόψεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ήδη, με σχετική διαταγή του ΓΕΕΘΑ έγινε άρση αναστολής χορήγησης αδειών, και συνεπώς, δεν υφίσταται ζήτημα απώλειάς της.

Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (2009) καθορίζεται επακριβώς το προσωπικό των ΕΔ που δικαιούται σταθερές χορηγίες τροφής (είδος - χρήμα), καθώς και οι περιπτώσεις που αυτές χορηγούνται.

Επίσης, υφίστανται χώροι ανάπαυσης των εν υπηρεσία τελούντων ανδρών και γυναικών στις Υπηρεσίες, Μονάδες και Πολεμικά Πλοία, ενώ με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) που εφαρμόζεται από τις Διοικήσεις, υπό στοιχεία Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 2011 (Β΄ 1139), καθορίζονται τα διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα με την οποία παρέχεται ειδική μέριμνα όπως, μειωμένο ωράριο εργασίας, απαλλαγή εκτέλεσης νυχτερινών υπηρεσιών και απαλλαγή συμμετοχής σε ασκήσεις.

Ομοίως, στις περιπτώσεις συζευγμένων στρατιωτικών με ανήλικα τέκνα, υπάρχει πρόβλεψη με την παραπάνω μνημονευόμενη Υ.Α, μη ταυτόχρονης εκτέλεσης νυχτερινών υπηρεσιών αμφοτέρων των στελεχών. Παράλληλα, υφίστανται και λειτουργούν βρεφονηπιακοί σταθμοί, με μέριμνα των ΕΔ για τα τέκνα των στελεχών, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθμός τους.

Όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις - παροχές της Διοίκησης είναι αποτυπωμένες σε θεσμικά κείμενα, όπως Πάγιες - Μόνιμες - Βασικές Διαταγές, ούτως ώστε να διασφαλίζονται, αφενός μεν η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, Μονάδων και Πολεμικών Πλοίων, αφετέρου δε οι εργασιακές υποχρεώσεις και δικαιώματα του προσωπικού.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τιμά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο με αίσθημα ευθύνης και ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, ανταποκρίνεται στο έργο του και στην αποστολή του προς την Πατρίδα με επαγγελματισμό, αφοσίωση, πλήρη και βαθειά συναίσθηση του καθήκοντος.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια