ΓΕΑ: Χρήση ευκολιών των Λεσχών Μονάδων της ΠΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε έγγραφο του ΓΕΑ με θέμα: «Χρήση Ευκολιών των Λεσχών Μονάδων ΠΑ από το εε Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό».

Ειδικότερα:

1. Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο μέριμνας για το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας χρήσης των ευκολιών που παρέχουν οι Λέσχες των Μονάδων (εστιατόριο - κυλικείο) σε όλο το προσωπικό της ΠΑ, ανεξάρτητα από τη Μονάδα - Υπηρεσία στην οποία αυτό είναι τοποθετημένο.

2. Το προσωπικό που κάνει χρήση των υπόψη ευκολιών δύναται να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 του (α) σχετικού και συγκεκριμένα:

α. Σύζυγο.

β. Τέκνα.

γ. Άγαμα ανήλικα αδέλφια του δικαιούχου.

δ. Γονείς αμφοτέρων των συζύγων.

3. Η είσοδος στις Μονάδες, τόσο για το στρατιωτικό - πολιτικό προσωπικό όσο και για τα μέλη, επιτρέπεται μόνο κατά ώρες λειτουργίας των Λεσχών και θα γίνεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του δικαιούχου (στρατιωτική ή μονίμου υπαλλήλου), ενώ για τα μέλη με το δελτίο ελεύθερης εισόδου στα ΚΕΔΑ. σε συνδυασμό με την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στα αρμόδια όργανα υπηρεσίας και θα χρεώνονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα δελτία επισκέπτου. Επιπρόσθετα θα σημειώνονται από τα όργανα υπηρεσίας τα ακριβή στοιχεία τους καθώς και η ώρα εισόδου και εξόδου από τη Μονάδα.

4. Οι Μονάδες οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους κατά την είσοδο τους. για το ωράριο λειτουργίας τη Λέσχης και να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη κατά την κρίση τους οδηγία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση επικρατούσες συνθήκες.

5. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που κάνει χρήση των ως άνω ευκολιών οφείλει:...

Διαβάστε την συνέχεια:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια