516 επιπλέον εισακτέοι ετησίως στις παραγωγικές σχολές ΕΔ-Πρόσληψη 2-3.000 ΕΠΟΠ ανά έτος

516 επιπλέον εισακτέοι ετησίως στις παραγωγικές σχολές ΕΔ-Πρόσληψη 2-3.000 ΕΠΟΠ ανά έτος

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Η προ ημερών παρουσίαση της Νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία προέβη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ενώπιον των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμύνης & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, συνοδεύεται από κρίσιμα μέτρα και αποφάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με οροφές οπλικών συστημάτων και αριθμούς μονάδων αλλά έχουν μεγάλη σημασία για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Το ΓΕΕΘΑ, υπό την δυναμική καθοδήγηση του Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, εξασφάλισε την υποστήριξη της κυβερνήσεως για τον μελλοντικό αμυντικό σχεδιασμό, επιδιώκοντας να μετατρέψει σε ευκαιρία την εντεινόμενη τουρκική επιθετικότητα που μέσα σε διάστημα μερικών μηνών έχει φέρει την χώρα αντιμέτωπη επιτυχώς με δύο μείζονες κρίσεις. Η στον έναν ή τον άλλο βαθμό συναίνεση του πολιτικού κόσμου, συνιστά μεγάλη ηθική «νίκη» του ΓΕΕΘΑ, επειδή αναγνωρίζεται το τεράστιο έργο που επωμίσθηκαν και έφεραν εις πέρας οι Ένοπλες Δυνάμεις υπό αντίξοες συνθήκες. Επί της ουσίας, η τουρκική επιθετικότητα βρέθηκε προ της αποφασιστικής παρουσίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που πέρασαν με σαφήνεια το μήνυμα ότι είναι απολύτως έτοιμες για δυναμική αναμέτρηση.

Ωστόσο, πέραν των αναγκαίων πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων από πλευράς χρηματοδοτήσεως, απαιτούνται και αποφάσεις που σχετίζονται με την «ψυχή» του συνολικού οικοδομήματος, που δεν είναι άλλο από το προσωπικό τους. Το έμψυχο δυναμικό είναι αυτό που καλείται να αξιοποιήσει τα οπλικά συστήματα και να δώσει πραγματική υπόσταση στις μονάδες. Επειδή δε τα τελευταία έτη, για σειρά λόγων το προσωπικό μειώθηκε, η κατάσταση είχε καταστεί επικίνδυνη, υπονομεύοντας το μέλλον.

Το ΓΕΕΘΑ ανέδειξε στις σωστές του διαστάσεις το ζωτικό ζήτημα του εμψύχου δυναμικού και παρά τις εκτενείς ερωτήσεις που δέχθηκε ο Στρατηγός Φλώρος από βουλευτές στις 23 Σεπτεμβρίου, επί της ουσίας κανείς δεν αμφισβήτησε την ορθότητα των προτάσεων της στρατιωτικής ηγεσίας, οι οποίες έχουν τύχει της αποδοχής από πλευράς κυβερνήσεως.

Από τις σημαντικότερες εξελίξεις, είναι η αποδοχή της εισηγήσεως του ΓΕΕΘΑ για αύξηση του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τα τελευταία έτη επήλθε σημαντική μείωση αυτών. Η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση κατά 516 θέσεων συνολικώς ετησίως και για τα επόμενα πέντε έτη, του συνολικού αριθμού σπουδαστών στις παραγωγικές σχολές (αξιωματικών και υπαξιωματικών) των τριών Κλάδων. Αυτό συνεπάγεται ότι σε βάθος πενταετίας, θα αυξηθεί η «παραγωγή» μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών κατά 2.600 άτομα! Προκειμένου να καταστεί αντιληπτή η σημασία της εξελίξεως από πλευράς αριθμών, αρκεί να αναφερθεί ότι το ΓΕΕΘΑ είχε δεχθεί ήδη παρατηρήσεις των Κλάδων περί της ανάγκης επεκτάσεως των υποδομών των παραγωγικών σχολών, προκειμένου να «εξυπηρετηθεί» η φοίτηση των επιπλέον εισακτέων.

Πλέον αυτής της εξελίξεως, ο Στρατηγός Φλώρος πέτυχε να πείσει για την αναγκαιότητα της ενισχύσεως του εμψύχου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες. Εκτός λοιπόν των ανωτέρω επιπλέον μονίμων στελεχών, εγκρίθηκε η πρόσληψη 2-3.000 ΕΠΟΠ ανά έτος για την επομένη πενταετία, για τις ανάγκες των τριών Κλάδων. Διά του τρόπου αυτού θα ενισχυθεί σοβαρά το στοιχείο του επαγγελματισμού, θα καλυφθούν κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αποχωρήσεις ΕΠΟΠ εκ των τάξεων του Στρατεύματος ενώ θα αιμοδοτηθεί το «γηρασμένο» προσωπικό που παραμένει και εκ των πραγμάτων διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία. Η κατάσταση λοιπόν ως προς τις τάξεις των ΕΠΟΠ, μετά την εισαγωγή 15.000 περίπου ατόμων τα επόμενα πέντε έτη, αναμένεται να «ισορροπήσει».

Ενίσχυση όμως θα υπάρξει και στον αριθμό των κληρωτών στρατευσίμων, καθώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη να προχωρήσει στην αύξηση της θητείας στον Στρατό κατά 3 μήνες. Η 12μηνη θητεία, εκτιμάται ότι είναι η ελάχιστη δυνατή προϋπόθεση για μια πληρέστερη εκπαίδευση αλλά και για την ενίσχυση του βαθμού επανδρώσεως των μονάδων. Εδώ βεβαίως υπάρχουν παγίδες που πρέπει να αποφύγει η κυβέρνηση, όπως η υιοθέτηση συστήματος «ελαστικής» διαρκείας θητείας, με μειωμένη για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο και μεγαλύτερης διαρκείας για τους κληρωτούς των πιο άνετων θέσεων στο εσωτερικό.

Τέλος, οι συνθήκες έχουν ωριμάσει αρκετά για την επιβολή του μέτρου υποχρεωτικής στρατεύσεως των νέων στο 18ο έτος της ηλικίας τους. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα οφέλη είναι σημαντικά ενώ ορισμένες «αδυναμίες» τις οποίες συνήθως επικαλούνται οι αντίθετης γνώμης, θεωρούνται μικρής σημασίας και σαφώς αντιμετωπίσιμες με στοχευμένα μέτρα. Το μέτρο εκτιμάται ότι μπορεί να τεθεί σε ισχύ από το 2022 και από κοινωνικής πλευράς θα ενισχύσει το περί δικαίου αίσθημα, την ισονομία και ισότητα μεταξύ των πολιτών, ως προς την ιερή υποχρέωση της ένοπλης υπηρεσίας προς την Πατρίδα.


ΠΗΓΗ: doureios.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια