Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΨΓΡ6-ΖΧΤ ΕΔΥΕΘΑ: 168):

β. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΨΨΙΜ6-ΖΣ0 ΕΔΥΕΘΑ: 169):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια