Χορήγηση ειδικής αδείας πέραν προβλεπομένων σε πληγέντες Στρατιωτικούς (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ απέστειλε το παρακάτω έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ με το οποίο ζητά να χορηγηθεί ειδική άδεια, πέραν των προβλεπομένων, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/06.9.2016 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808), για αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης θεομηνίας («ΙΑΝΟΣ»), στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν, κατάγονται ή έχουν άμεσο έννομο συμφέρον και έχει πληγεί η περιουσία τους (οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία).

Δείτε το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια