Απάντηση Παναγιωτόπουλου για συνυπηρέτηση αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με συζύγους Στρατιωτικούς (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Απάντηση Παναγιωτόπουλου για συνυπηρέτηση αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με συζύγους Στρατιωτικούς (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Συνυπηρέτηση αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μετά των συζύγων τους Στρατιωτικών», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθόσον ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων προς το οποίο διαβιβάζουμε αντίγραφο της παρούσας, μετά του σχετικού, για τις δικές του ενέργειες.

Ανεξαρτήτως αυτού, σας ενημερώνω ενδεικτικά ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο οποίο εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω του ότι διαθέτει Μονάδες σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος και συγκεντρώνει πολυάριθμο προσωπικό, έχει παγιοποιήσει και εφαρμόζει διαδικασία, κατά την οποία, συγκεντρώνει τα στοιχεία των Στελεχών που δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους, που ανήκουν σε έτερα Υπουργεία (πλην ΥΠΕΘΑ), με σκοπό τη διαμόρφωση εικόνας σχετικά με τα προβλήματα συνυπηρετήσεων και τα διαβιβάζει στα αρμόδια Υπουργεία, στοχεύοντας στη θετική τους ανταπόκριση προς διευθέτηση του ζητήματος. Στη συνέχεια, επί των απαντήσεων των Υπουργείων, ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα Στελέχη.

Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια της πολιτικής της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση στο πρόβλημα της συνυπηρέτησης των Στελεχών, οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια