Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Υπαξιωματικοί προάχθηκαν (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Υπαξιωματικοί προάχθηκαν (ΑΠΟΦΑΣΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ
«Προαγωγές Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 6ΙΗΝ6-Π4Β

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Αρχικελευστή τους κατωτέρω Eπικελευστές, με ημερομηνία προαγωγής την 03 Σεπτεμβρίου 2020, όπου συμπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74 και θέτουμε στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Υπηρεσιών Αρχικελευστών ΣΜΥΝ μετά την...

2. Προάγουμε στο βαθμό του Αρχικελευστή τους κατωτέρω Eπικελευστές, με ημερομηνία προαγωγής την 03 Σεπτεμβρίου 2020, όπου συμπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74 και θέτουμε στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Τεχνών Αρχικελευστών ΣΜΥΝ μετά τον...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια