Απόφαση ΓΕΣ για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε στελέχη της 98 ΑΔΤΕ: Ικανοποίηση από ΠΟΜΕΝΣ

Απόφαση ΓΕΣ για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε στελέχη της 98 ΑΔΤΕ: Ικανοποίηση από ΠΟΜΕΝΣ

Την ικανοποίησή της εκφράζει η ΠΟΜΕΝΣ για την άμεση ανταπόκριση του ΓΕΣ να προβεί στην απονομή ηθικής αμοιβής και τη χορήγηση ανάλογης οικονομικής καταβολής (σε ΗΕΕ), στο προσωπικό της 98ης ΑΔΤΕ που απασχολήθηκε πέραν των προβλεπομένων ωραρίων προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών, στη θέση Καρά Τεπέ στη νήσο Λέσβο.

Η παραπάνω απόφαση δεν έχει συμπεριλάβει το σύνολο του προσωπικού της 98ης ΑΔΤΕ, παρά μόνο το προσωπικό που μετέβηκε στην περιοχή του Καρά Τεπέ, εξαιρώντας λανθασμένα τους συναδέλφους τους που ανέλαβαν να εκτελέσουν το σύνολο και των δικών τους καθηκόντων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, ένα κλίμα άνισης μεταχείρισης του προσωπικού διότι επικροτούνται όσοι συμμετείχαν πέραν του ωραρίου στην κατασκευή του Κέντρου Φιλοξενίας και αποκλείστηκαν όσοι κλήθηκαν επίσης πέραν του ωραρίου να εργαστούν εντός των στρατοπέδων.

Τέλος, η ΠΟΜΕΝΣ, παρακαλεί για την εκ νέου ενημέρωση της ηγεσίας του ΓΕΣ με σκοπό την πλήρη επίλυση του ανωτέρω θέματος.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια