Στελέχη ΕΔ-ΣΑ: Ποιοι και πως προλαβαίνουν φέτος την έξοδο με 30,5 έτη ασφάλισης (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουν μια βίαιη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από τα 30,5 στα 40 χρόνια έχουν οι στρατιωτικοί που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν ως το τέλος του 2020.

Όλες τις αλλαγές παρουσιάζει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με έναν οδηγό για τις συντάξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ. Στα όρια συνταξιοδότησης υπάρχουν ευκαιρίες αλλά και παγίδες.

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 24,5 έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014 θα πρέπει να σπεύσουν για αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ώστε να έχουν το 2020 τον συνολικό χρόνο για συνταξιοδότηση, που είναι τα 30,5 έτη!

Όσοι όμως δεν έχουν τα 24,5 χρόνια ως το 2014 αλλά μετά το 2015, τότε κινδυνεύουν να «φορτωθούν» σχεδόν 10 χρόνια και να πάρουν σύνταξη όταν συμπληρώσουν τα 40 χρόνια, ή όταν κλείσουν το 60ό έτος, οπότε και μπορούν να αποστρατευθούν.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπληρώνει 23 χρόνια το 2014 και έχει 29 χρόνια μέσα στο 2020, πρέπει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο για 1,5 έτος ώστε να έχει τα 24,5 έτη το 2014 και τα 30,5 μέσα στο 2020 για να βγει στη σύνταξη. Αν δεν καταφέρει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο, θα έχει τα 30,5 έτη μετά το 2021, που ο νόμος προβλέπει συνταξιοδότηση με 40 έτη!

Εντός του 2020 παίρνουν σύνταξη όσοι έχουν συμπληρώσει έως 30,5 έτη υπηρεσίας.

Το «κλειδί» για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 24,5 έτη, καθώς αυτά καθορίζουν το πότε αποχωρούν οι στρατιωτικοί με σύνταξη.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς) καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος που συμπλήρωσαν 24,5 έτη ως εξής:


1. Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 26 έτη.

2. Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 27,5 έτη.

3. Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 29 έτη υπηρεσίας.

4. Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2014 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 30,5 έτη.

5. Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά, που είναι κυρίως οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας.

Στο σύνολο των ετών (μετά τα 24,5 έτη) υπολογίζονται και τα διπλά έτη από την υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες. Για παράδειγμα, στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Σύνταξη το 2020 με εξαγορές των «διπλών ετών»

Η υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας («μάχιμη πενταετία») υπολογίζεται διπλή με αναγνώριση και με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε μάχιμες μονάδες.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που είχε τη μάχιμη 5ετία την περίοδο 1996-2000 την εξαγοράζει με μηνιαία εισφορά ίση με το 6,67% των αποδοχών που είχε στην περίοδο 1996-2000 και το κόστος βγαίνει πολύ χαμηλό.

Η αναγνώριση της πενταετίας για τους ενστόλους που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. Π.Σ.) γίνεται με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 ευρώ το μήνα, ή 2.400 ευρώ για τη μάχιμη πενταετία.

Με 20ετία στη σύνταξη οι τρίτεκνοι γονείς


Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά.

Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά, βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Διπλάσιος χρόνος με «πτητικά εξάμηνα»


Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 19,5 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Πώς υπολογίζονται διπλά τα καταδυτικά εξάμηνα


Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 24 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.


Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

• Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β’.
• Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α’.
• Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
• Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.
• Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
• Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.
• Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
• Σε 1 έτος για το βαθμό του Υποστρατήγου.

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 11/08/2020 - - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια