Αναδρομικά συντάξεων: Με φόρο 20% +20% «καθαρίζουν» οι συνταξιούχοι (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επιστρέφονται φόροι, τόκοι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί και είναι υψηλότεροι, σε σχέση με τα ποσά που προβλέπει η τελική ρύθμιση

Με την επιβολή φόρου 20%, καθώς και την επιβολή τόκων στο 20% επί του φόρου οι συνταξιούχοι που έλαβαν ή θα λάβουν αναδρομικά παλαιότερων ετών ξεμπερδεύουν με την Εφορία.

Η ρύθμιση αφορά τόσο σε κύριες όσο και σε επικουρικές συντάξιμες αποδοχές που εισπράχθηκαν, αλλά δεν έχουν φορολογηθεί.

Δηλαδή, στους συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά (ή θα λάβουν προσεχώς με βάση την απόφαση του ΣτΕ ή Ελεγκτικού Συνεδρίου), θα φορολογηθούν με 20% επί των ποσών που έλαβαν συν τόκους οι οποίοι θα ανέλθουν στο 20% επί του ποσού του φόρου, ενώ γλιτώνουν και το πρόστιμο των 100 ευρώ για την υποβολή τροποιητικής δήλωσης.

Όσοι έχουν πληρώσει υψηλότερο φόρο, τόκους και πρόστιμα, σε σχέση με τα ποσά που καθορίζει η νέα εγκύκλιος, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή τους, από την Εφορία.

Αυτά προβλέπει η νέα εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από σήμερα (30 Σεπτεμβρίου), με την οποία επιχειρείται να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα της φορολόγησης των αναδρομικών αποδοχών, που εισπράχθηκαν σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ, αφορούν ειδικότερα στα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδόθηκαν και εστάλησαν από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων συντάξεων.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι για αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, ανάγονται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και 31.12.2018, για τα οποία εκδίδεται από την 1.1.2020 και μετά:

1. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον φορολογούμενο ή με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ (οίκοθεν εκκαθάριση), ή

2. Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 ΚΦΔ, το διαδικαστικό πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ δεν εφαρμόζεται και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εισοδήματα συντάξεων καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.1.2014 έως και 31.12.2018, αφορούν σε χρήσεις έως και τις 31.12.2013 και εκδίδεται πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν εκπρόθεσμης δήλωσης από τον φορολογούμενο ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού, από την 1.1.2020 και μετά, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις δεν δύναται να υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ (100 ευρώ) δεν εφαρμόζεται.

Η ΑΑΔΕ, διευκρινίζει ότι στον νόμο δεν γίνεται αναφορά στο είδος της σύνταξης (κύρια, επικουρική κλπ). Συνεπώς, η ευεργετική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης για όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως αν είναι κύριες ή επικουρικές ή άλλης μορφής.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προκειμένου οι φορολογούμενοι να τύχουν της ρύθμισης αυτής, κατά την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης των αναδρομικών συντάξεων, μαζί με τη φορολογική δήλωση υποβάλλουν αίτηση για τη μη εφαρμογή του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ, καθώς και για τον περιορισμό των τόκων στο 20% του κύριου φόρου, η οποία συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο μέσο (όπως για παράδειγμα την απόφαση της συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής), με το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη φόρα σύνταξη (κύρια, επικουρική, μερίσματα κλπ) από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Στην περίπτωση που τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης ανάγονται σε περισσότερα έτη, συνυποβάλλονται με την αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη, όπως για παράδειγμα την ετήσια βεβαίωση του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος ή τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις αναδρομικών συντάξεων με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή η κατάθεση των δηλώσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ..

Επιστροφή όσων έχουν πληρωθεί

Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί από 1.1.2020 πράξεις προσδιορισμού φόρου μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας (30/09/2020) και αφορούν ποσά «πρώτων» συντάξεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.1.2014 έως και 31.12.2018 και αφορούν σε χρήσεις έως και τις 31.12.2013 ή ποσά «πρώτων» συντάξεων που καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και 31.12.2018 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος συνυποβαλλομένων των δικαιολογητικών και τα επιπλέον ποσά που βεβαιώθηκαν διαγράφονται και ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως επιστρέφονται.

ΠΗΓΗ: sofokleousin.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια