Ποιοι διορίζονται στα ΔΣ και ΔΕ των ΛΑΕΔ-ΝΙΜΤΣ-ΕΛΟΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Διορισμός Μελών στα Διοικητικά Συμβούλια και
Διοικούσες Επιτροπές των ΛΑΕΔ - ΝΙΜΤΣ - ΕΛΟΑΣ»
ΑΔΑ: ΨΤΗΟ6-Η0Χ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον διορισμό:

α. Στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) ως μέλος, του Υποστρατήγου ε.α Ιωάννη Δεβούρου του Νικολάου (μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ), σε αντικατάσταση του Ταξιάρχου ε.α. Δημητρίου Χατσίκα του Συμεών, με αναπληρωτή του τον Συνταγματάρχη (Ο) ε.α Γεώργιο Μακρή του Θεοδώρου.

β. Στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ):

(1) Tου Αστυνομικού Διευθυντή ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Νικήτα Καλογιαννάκη του Ιωάννη (μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ), σε αντικατάσταση του Αντιστρατήγου ε.α. Βασιλείου Ροζή του Ιωάννη, ως μέλος.

(2) Της Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Σοφία Παπαδάτου του Παναγιώτη (μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ), σε αντικατάσταση του Υποστρατήγου ε.α. Αριστομένη Κράγκαρη του Αθανασίου, ως αναπληρωματικό μέλος.

γ. Στη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ):

(1) Του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Αναστάσιου Παπαδήμα του Χρυσοστόμου του ΓΕΣ/Α4, σε αντικατάσταση του μετατεθέντα Συνταγματάρχη (ΠΖ) Ευάγγελου Κολόβη του Ιωάννη, ως μέλος.

(2) Του Συνταγματάρχη (Ο) Αργύριου Στεργιόπουλου του Νικολάου, ως μέλος, σε αντικατάσταση του Συνταγματάρχη (Ο) Δημήτριου Αντώνογλου του Ευαγγέλου, του οποίου η τοποθέτηση επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ.

2. Η θητεία των ανωτέρω αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών:

α. Του ΔΣ/ΛΑΕΔ την 01 Νοε 2020, όπως καθορίστηκε με τη Φ.959.21/28/1001400/Σ.5944/31 Οκτ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (ΥΟΔΔ 548).

β. Του ΔΣ/ΝΙΜΤΣ την 03 Νοε 2021, όπως καθορίστηκε με τη Φ.959.1/80/1192526/Σ.5358/15 Οκτ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (ΥΟΔΔ 920).

γ. Της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ την 14 Σεπ 2020, όπως καθορίστηκε με τη Φ.952.1/28/995074/Σ.4647/07 Σεπ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (ΥΟΔΔ 454).

Δείτε την σχετική απόφαση:Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια