Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές-Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)


«Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων,
Προαγωγές και Αποστρατείες
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΦΝΕ6-15Ι ΕΔΥΕΘΑ: 110

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων ετών 2019 και 2020, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΣΞ 3) και από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3):...

Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 10 του ν. 4609/2019, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια