Προαγωγές Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών ΠΝ στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΑΠΟΦΑΣΗ)


«Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου, Ανθυπασπιστών
Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 9ΕΤΩ6-ΞΩΦ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με ..., τους παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2020-21 από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), με την υπ’ αριθ. 4/Σ.4 από 22-04-2020 απόφασή του, ως ακολούθως:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια