Στην τελική ευθεία η πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά


Η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως θετική και για το Πολεμικό Ναυτικό - Γιατί το επισκέφθηκε ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Η πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίησή της, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π». Η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως θετική και για το Πολεμικό Ναυτικό, που ουσιαστικά «ανέστησε» το κομμάτι του Ναυπηγείου, διότι οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρχει διάδοχος κατάσταση για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στα πλοία του στόλου στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις


Και μπορεί όλοι να θυμούνται ότι εκεί έγινε το ελληνικό θαύμα, όπου ουσιαστικά το Πολε­μικό Ναυτικό άνοιξε το ναυπηγείο και ολοκλή­ρωσε την κατασκευή των τριών υπερσύγχρο­νων υποβρυχίων Type 214, τα οποία αποτε­λούν το φόβητρο του τουρκικού στόλου, αλ­λά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί εργα­σίες σε διάφορα πλοία του στόλου. Έργο ιδι­αίτερα σημαντικό και σε ό,τι αφορά τον στόλο των φρεγατών και ιδιαίτερα των τεσσάρων ΜΕΚΟ 200ΗΝ, ζωτικής σημασίας, διότι είναι τα πλοία που θα εκσυγχρονιστούν και με τις δύο νέες Bellhara, που, όπως όλα δείχνουν, θα αποκτηθούν από τη Γαλλία και θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος σε ό,τι αφορά τις μείζονες μονάδες επιφάνειας.

Σημειώνεται δε ότι είναι πιθανόν να εμπλακεί και ελληνικό ναυπηγείο στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης νέας φρεγάτας, ενώ σίγουρα πριν από το εκσυγχρονισμό των αισθητήρων των ΜΕΚΟ 200ΗΝ τα πλοία θα πρέπει να πρώτα υποστούν το πρόγραμμα ΕΜΖ (Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής), μια ιδιαίτερα απαιτητική και αρκετά χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, θυμίζουμε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά μετέβη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο οποίος μίλησε με τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα υποβρύχια Type 214 και με εκείνους που βελτίωσαν αισθητά τα ηλε­κτρονικά συστήματα των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ και, φυσικά, αποτελούν πολύτιμη πα­ρακαταθήκη για το πρόγραμμα εκσυγχρονι­σμού των πλοίων, θυμίζουμε ότι στις εγκατα­στάσεις του ναυπηγείου χτίζεται και το νέο σκάφος ανορθόδοξου πολέμου που προορί­ζεται για τους βατραχανθρώπους των ΟΥΚ.

Μπορεί να υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτω­πα για αυτά τα ναυπηγεία και να έχουν περά­σει πάρα πολλά προβλήματα, που παραμέ­νουν, αλλά στις δυσκολίες του ΠΝ οι έμπειροι εργαζόμενοι και ναυπηγοί του Σκαραμαγκά πάντοτε έδιναν τη λύση για τα πολεμικά πλοία του στόλου.

Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά πολλές φορές έχουν επισκευαστεί φρεγάτες S και ΜΕΚΟ, πυραυλάκατοι, κανονιοφόροι και όλων των τύπων τα υποβρύχια του στόλου.

Η νέα κατάσταση

Σε κάθε περίπτωση, το Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να υποστηρίζεται από ένα ναυπηγείο που αφενός βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, το οποίο σημαίνει άμεση ανάληψη έργου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αφετέ­ρου να μπορεί να δίδει λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις, όπως έγινε και στην περίπτω­ση με τα υποβρύχια Type 214. Σύμφωνα με τις πηγές του «Π», το ναυπηγείο θα αποκτη­θεί από Έλληνα εφοπλιστή που δραστηριο­ποιείται και σε άλλους τομείς πλην της ναυ­τιλίας, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Το θετικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι θα συνεχιστεί η ειδική σχέση του ναυπηγεί­ου με το Πολεμικό Ναυτικό και στη διάδοχο κατάσταση. Σε ό,τι αφόρα το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η πώληση από τους χώρους των ναυπηγείων, το βέβαιο είναι όλα τα κομ­μάτια που έχουν ενεργοποιηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία εκτός φυσικά από τους χώ­ρους που είναι ιδιοκτησία του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία που είχε πε­ράσει από τη Βουλή ρύθμιζε κάποια κρίσιμα θέματα για τη σύννομη λειτουργία των Ναυ­πηγείων Σκαραμαγκά (Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ - ΕΝΑΕ), ώστε να μπορέσουν αυτά να βγουν σε διαγωνισμό από τον ειδικό διαχειρι­στή - που έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δημοσίου να ανακτήσει μέ­ρος των παράνομων επιδοτήσεων της τάξης των 650 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις σχετι­κές αποφάσεις της ΕΕ. Θυμίζουμε ότι, βάσει της τροπολογίας, το Δημόσιο θα παραχωρή­σει για είκοσι έτη με δυνατότητα παράτασης το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπρο­σθεν των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Το δε δικαίωμα αυτό εκτείνεται και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ναυπηγείου.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 04/07/2020 - - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια