Παναγιωτόπουλος για ωράριο-νυχτερινή αποζημίωση: Προωθείται νεώτερο σχέδιο ΚΥΑ για να ρυθμιστεί το τρέχον έτος (ΕΓΓΡΑΦΟ)Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το προσωπικό απασχολείται απαρέγκλιτα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ τα στελέχη που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες διανυκτέρευσης λαμβάνουν τις δικαιούμενες απαλλαγές, όπως ορίζεται στη Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 11 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄1139) και τη σχετική διαταγή του ΓΕΣ (ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ/Β1).

Επιπρόσθετα, το προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στις δράσεις αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών κατανέμεται σε τρεις (3) 8ωρες βάρδιες, ώστε να καλύπτει όλο το 24ωρο, χωρίς την απαίτηση υπερωριακής απασχόλησης. Ειδικότερα δε, το προσωπικό που απασχολείται στην 8ωρη νυχτερινή βάρδια απαλλάσσεται την επόμενη, αν και δεν εκτελεί 24ωρη υπηρεσία.

Επίσης, το σύνολο του προσωπικού που συμμετείχε κατά οποιοδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών, έλαβε επιπλέον δέκα (10) ημέρες τιμητική άδεια προς αναγνώριση της προσφοράς του στις επιχειρήσεις αποτροπής.

Όσον αφορά στις αποζημιώσεις νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού, σύμφωνα με το ν.4472/2017 (Α' 74), το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) είναι ειδικό και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών.

Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίστηκε η παράγραφος Δ' του άρθρου 127 του ως άνω νόμου, με την οποία χορηγείται ειδική αποζημίωση σε ένδειξη αναγνώρισης ότι τα στελέχη, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η ανωτέρω διάταξη αφορά στο σύνολο των στελεχών των ΕΔ, το οποίο απασχολείται κατά τις νυχτερινές ώρες, ο αριθμός των οποίων είναι συνάρτηση των εκάστοτε επιχειρησιακών και υπηρεσιακών αναγκών και των ευρύτερων εξωτερικών συνθηκών, που διαμορφώνουν το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Περαιτέρω, η μέχρι σήμερα μη υπογραφή, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, της οικείας ΚΥΑ, για την ενεργοποίηση της προεκτεθείσας διάταξης, κατά εξουσιοδότηση του ν.4472/2017, πηγάζει από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2019 - 2022.

Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία προώθησης νεώτερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα για το τρέχον οικονομικό έτος.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Καλά τα λόγια,και δη τα επίσημα, αλλά η πραγματικότητα απέχει με διάφορα ημέρας με τη νύχτα.Αυτά φυσικά,δε τα κάνει ο ίδιος ο υπουργός, αλλά ενδιάμεσοι βαθμοί που " προσπαθούν να παράγουν και να δείξουν έργο"

    ΑπάντησηΔιαγραφή