Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ για καταστρατήγηση ωραρίου Στρατιωτικών στις Μονάδες του Έβρου


Η ΠΟΕΣ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε., με έγγραφό της, προς Α/ΓΕΣ και κοινοποίηση ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, με θέμα «Ωράριο Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού Π.Ε. Έβρου», αναφέρει ότι καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, με μεγάλη συχνότητα επαναλήψεως, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Στελέχη που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από την 28 Φεβ 20 ως και σήμερα, καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσίες υπερβαίνοντας κατ΄ επανάληψη το 40ωρο και κατά περίπτωση φθάνοντας ακόμα και τις εβδομήντα (70) ώρες ανά εβδομάδα.

Ύστερα από τα παραπάνω και για αποκατάσταση των οποιοδήποτε αδικιών σε βάρος του προσωπικού, ζητά να αναληφθούν ενέργειες για:

α. Την ακριβή υποτύπωση της υπερωριακής εργασίας σε όλες τις περιπτώσεις, με ταυτόχρονη θέσπιση νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, τόσο ως προς τις υπερωρίες, όσο και ως προς την τήρηση του εβδομαδιαίου 40ώρου (με ενδεχόμενη ελαστικοποίηση αυτού για βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών).

β. Την αναγνώριση του πραγματικού εύρους απασχόλησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση με το επίσημο ωράριο εργασίας.

γ. Την εξέταση του ενδεχομένου περαιτέρω στελέχωσης των μονάδων που έχουν επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού για την αποφυγή της καταστρατήγησης του ωραρίου εις βάρος του προσωπικού που υπηρετεί σ αυτές.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΕΣ προς Α/ΓΕΣ:


β. ΕΣΠΕΕΕ προς ΠΟΕΣ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια