Ποιοι Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς Ο-Σ θα προαχθούν το Σεπ 20 (ΕΔΥΕΘΑ-ΟΝΟΜΑΤΑ)


Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων έτους 2020-2021
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: ΨΨ0Θ6-ΗΡΟ ΕΔΥΕΘΑ: 112

Οι Ανθυπασπιστές που αναγράφονται στους κυρωμένους πίνακες των τακτικών ετήσιων κρίσεων έτους 2020-2021 θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Σεπ 20 με νεότερη ΕΔΥΕΘΑ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού (ΣΠΑΣ 3), όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια