Σημαντικό: Ανακοίνωση ΕΑΑΣ για την είσοδο στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
19 Ιουνίου 2020

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ., ότι λόγω των περιορισμών από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, για την είσοδο στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, κατά τις τρέχουσες παραθεριστικές περιόδους, εκτός των παραθεριστών, ισχύουν τα παρακάτω :

1. Κατά τις ημέρες της εβδομάδος, επιτρέπεται η είσοδος και των λοιπών Μελών που κατέχουν ταυτότητα της ΕΑΑΣ και τα οποία μπορούν να συνοδεύονται από τον/την σύζυγο τους και τα άγαμα τέκνα τους.

2. Κατά τις ημέρες Σαββάτο, Κυριακής και αργιών, επιτρέπεται η είσοδος ΜΟΝΟ στα δικαιούχα Τακτικά Μέλη, δηλαδή Αξκοί ε.α. και σύζυγοι θανόντων Αξκων ε.α. (ΠΡΟΣΟΧΗ, όχι έγγαμα τέκνα ή προαιρετικά Μέλη), τα οποία μπορούν να συνοδεύονται από τον/την σύζυγο τους και τα άγαμα τέκνα τους.

3. Υπόψη ότι, ανάλογα με τη χωρητικότητα και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του ΚΑΑΥ, υπάρχει η περίπτωση, τα υπεύθυνα όργανα ασφαλείας, να μην επιτρέψουν την είσοδο Μελών, εφόσον ο αριθμός αυτών που βρίσκονται εντός του χώρου του θερέτρου, έχει υπερβεί το εκάστοτε ορισθέν επιτρεπτό όριο.

4. Επί του παρόντος, δεν επιτρέπεται η είσοδος των επισκεπτών, μη Μελών της Ε.Α.Α.Σ. Η υπόψη απαγόρευση, τελεί υπό μελλοντική επανεξέταση, ανάλογα με τα αποτελέσματα εφαρμογής των καθοριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, αλλά και τα εκάστοτε ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

5. Για ότι νεότερο, η Ένωση θα ενημερώνει εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια