Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Διαθέσεις προσωπικού ΕΔ-Θέσπιση κριτηρίων ισότιμης επιλογής τουςΗ απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και θέσπιση κριτηρίων για την κατά το δυνατόν ισότιμη επιλογή τους», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Οι διαθέσεις του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού, υλοποιούνται και πραγματοποιούνται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Παρά ταύτα, ήδη από τον Αύγουστο του 2019, κατόπιν σχετικών εντολών της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), εκδόθηκαν σαφείς οδηγίες χειρισμού των θεμάτων διαθέσεων, στο πλαίσιο στοχευμένης στρατηγικής δράσης του ΥΠΕΘΑ, που αφορά στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Με τις εν λόγω οδηγίες καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Όλες οι Υπηρεσίες, να επανεξετάσουν και να αξιολογήσουν, όλες τις διαθέσεις που είναι σε ισχύ, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι καλύπτουν απολύτως ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες. Για όσες διαθέσεις κρίνεται ότι δεν εμπίπτουν στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας, να ανασταλούν άμεσα και να αναφερθεί εκτέλεση.

Όλες οι Υπηρεσίες να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι διαθέσεις να καταχωρούνται στις αντίστοιχες μηχανογραφικές εφαρμογές, ώστε τα Γενικά Επιτελεία να έχουν πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της στελέχωσης των Μονάδων, Υπηρεσιών και Πολεμικών Πλοίων.

Σε κάθε περίπτωση έχουν δοθεί οδηγίες στους Διοικητές των αρμοδίων κλιμακίων Διοίκησης προκειμένου να προβαίνουν σε διαθέσεις προσωπικού μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών, ανελαστικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Περαιτέρω στο ν.3883/2010 (Α’ 167) καθώς και στη σχετική Υπουργική Απόφαση, Φ.411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 18 (B’ 468), δεν προβλέπεται να υπολογίζεται ο χρόνος διάθεσης ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, ακόμα και εάν στο διατιθέμενο στέλεχος ανατεθούν καθήκοντα που λογίζονται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

Στατιστικά στοιχεία στελεχών που έχουν διατεθεί δεν δύναται να κοινοποιηθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας διότι περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση, διάταξη και σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων και οποιαδήποτε δημοσίευση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια