Η ΠΟΕΣ ζητά παρέμβαση Α/ΓΕΣ για καταχώρηση διαθέσεων προσωπικού στο ΕΣΕΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ, με έγγραφό της, προς τον κ. Α/ΓΕΣ με κοινοποίηση ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, ζητά την παρέμβασή του και τον έλεγχο των υφιστάμενων διαδικασιών περί καταχώρησης των διαθέσεων του προσωπικού στο Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (ΕΣΕΠ). Περαιτέρω δε ζητά να της γνωρίσει τα παρακάτω:

α. Στατιστικά στοιχεία στελεχών που έχουν διατεθεί κατά το διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της (β) σχετικής μέχρι και σήμερα.

β. Εάν έλαβαν μόρια (θετικά/αρνητικά) τα διατιθέμενα στελέχη, σε περίπτωση δε που δεν έλαβαν, παρακαλούμε όπως αφ΄ ενός αναζητήσετε και αποδώσετε ευθύνες και αφ΄ ετέρου μεριμνήσετε ώστε να προσμετρηθούν (και εφεξής προσμετρούνται) σε ένα/μία έκαστο/η στέλεχος.

γ. Εάν λογίσθηκε ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας όλος ο χρόνος διαθέσεως των διατιθέμενων στελεχών, σε περίπτωση δε που δεν λογίσθηκε ως τέτοιος, παρακαλούμε όπως αφ΄ ενός αναζητήσετε και αποδώσετε ευθύνες και αφ΄ ετέρου μεριμνήσετε ώστε να λογισθεί (και εφεξής να λογίζεται) σε ένα/μία έκαστο/η στέλεχος.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια