ΥΠΕΘΑ: Συγκροτήθηκε Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων ΕΔ-Δείτε την απόφαση

ΥΠΕΘΑ: Συγκροτήθηκε Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων ΕΔ-Δείτε την απόφαση


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία συγκροτείται η Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θητεία έως την 30η Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότηση της επιτροπής -τον Απρίλιο κάθε έτους- εντάσσεται στο πλαίσιο των διοικητικών και άλλων ευεργετικών μέτρων μέριμνας για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα (Αποφάσεις ΥΕΘΑ(27-5-2011)/ ΑΝΥΕΘΑ 8-6-2019- άρθρο 3).

Η επιτροπή εξετάζει προσφυγή του στρατιωτικού προσωπικού κατά της μη υπαγωγής του στην αντίστοιχη κατηγορία κοινωνικών προβλημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: ΩΩΒΕ6-ΛΣ6

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συγκροτείται η Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θητεία έως την 30 Απριλίου 2021, αποτελούμενη από τους:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια