ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»-Δείτε που-ποιοι-πόσοι (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»
ΑΔΑ: 66ΝΑ6-3Θ7 ΕΔΥΕΘΑ: 93

Άρθρο Μόνο

1. Την κάλυψη δύο (2) θέσεων «Υπασπιστή Διοίκησης» στα Υπασπιστήρια των Διοικητών 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και Γ΄ Σώματος Στρατού (ΣΣ), από στελέχη βαθμού Ανθυπασπιστή - Αρχιλοχία οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή τους, καθορίζεται όπως παρακάτω:

α. Υπασπιστή Διοίκησης 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ: Μία (1) θέση.

β. Υπασπιστή Διοίκησης Γ΄ ΣΣ: Μία (1) θέση.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης κάλυψης των παραπάνω θέσεων, έχουν οι Ανθυπασπιστές - Αρχιλοχίες - (ΟΟΣ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας, από την ημερομηνία κατάταξης τους, εκ των οποίων τα οκτώ (8) έτη να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές Μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, του Δ΄ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ. Για την αξιολόγηση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:...

Διαβάστε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια