ΒΟΕΑ: Πότε θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στα τέκνα των Στρατιωτικών; (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ, με έγγραφό της, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ζητά παρέμβαση για τη Χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) Τέκνων ε.ε. και ε.α Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Τονίζει ότι οι μέτοχοι του ΜΤΣ, δηλαδή οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, μισθοδοτούνται πλέον στη βάση νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο δεν προβλέπει μισθολογικό βαθμό αλλά μισθολογικό κλιμάκιο, με αποτέλεσμα – ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης - να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του μερίσματος και κατά συνέπεια ο υπολογισμός του ύψους του δικαιούμενου ποσού του Β.Ο.Ε.Α., με αποτέλεσμα τα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων να λαμβάνουν έναντι και προκαταβολικώς μέρος αυτού, υπολογιζόμενο με το προηγούμενο μισθολόγιο.

Αν και έχουν παρέλθει τρία (3) και πλέον έτη από την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου, ικανός δηλαδή χρόνος εντός του οποίου θα μπορούσε να θεραπευθεί η προκύψασα δυσλειτουργία, δεν έχει δοθεί ακόμη λύση, προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα το υπολειπόμενο ποσό στα τέκνα των στρατιωτικών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια