Παναγιωτόπουλος για στελέχη στον Έβρο-νησιά: Χορηγήθηκαν 8 ΗΕΕ και επιδόθηκε Τιμητικό Δίπλωμα-Άδεια

Παναγιωτόπουλος για στελέχη στον Έβρο-νησιά: Χορηγήθηκαν 8 ΗΕΕ και επιδόθηκε Τιμητικό Δίπλωμα-ΆδειαΗ απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Χορήγηση επιδόματος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν σε Έβρο και νησιά του Αιγαίου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 127 του ν.4472/2017 (Α' 74), καθορίζεται η χορήγηση του επιδόματος εκατό ευρώ (100 €), στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που υπηρετούν μεταξύ άλλων, εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), κ.λπ. Στις ως άνω διατάξεις, καθορίζεται επιπλέον η καταβολή επιδόματος, «λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας».

Όσον αφορά στο προσωπικό, το οποίο μετακινήθηκε προκειμένου να ενισχύσει τις εμπλεκόμενες στη φύλαξη των συνόρων Μονάδες, καταβάλλεται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας υπέρ του προσωπικού και αναγνώρισης της προσφοράς του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού προέβη:

• Στη χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης οκτώ (8) ημερών εκτός έδρας, με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης, στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Σχηματισμών - Μονάδων του Στρατού Ξηράς, το οποίο συμμετείχε ενεργά στη σχεδίαση και εκτέλεση των επιχειρήσεων αποτροπής παράνομων εισόδων, στο Νομό Έβρου και στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και την 27η Μαρτίου 2020, ως ελάχιστη αναγνώριση του έργου αυτών.

• Στην επίδοση Τιμητικού Διπλώματος Εξαίρετης Υπηρεσίας και τιμητικής άδειας, στο σύνολο των στελεχών και οπλιτών θητείας που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αποτροπής.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα για την εφαρμοζόμενη πολιτική σε θέματα αποζημιώσεων και αποδοχών, εμπίπτει αποκλειστικά στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, την οποία εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια