Στρατός Ξηράς: Ποιοι Συνταγματάρχες O-Σ τέθηκαν ΕΟΘ (ΑΠΟΦΑΣΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ: 66ΨΗ6-ΣΗ0 ΕΔΥΕΘΑ: 58

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Θέτουμε:

α. Εκτός Οργανικών Θέσεων από 12-03-2020, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2020-2021, τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθμό του Συνταγματάρχη για δεύτερη φορά ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» και επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων,...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια