Δείτε έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τη Ρύθμιση αποζημιώσεων στελεχών ΕΔ

Δείτε έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τη Ρύθμιση αποζημιώσεων στελεχών ΕΔΗ απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη με θέμα «Ρύθμιση αποζημιώσεων στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, επαναλαμβάνω ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και θεσμοθετημένων αποζημιώσεων στελεχών, ανήκουν στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Αναφορικά με την έκδοση του νέου ΠΔ για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης στο ποσό των 40€, το ΥΠΟΙΚ έχει προβεί στη σύνταξη του σχεδίου ΠΔ, που προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4336/2015, για την αναμόρφωση των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των ΕΔ.

Σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, σύμφωνα με το ν.4472/2017, το μισθολόγιο των στελεχών των ΕΔ, είναι ειδικό και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίστηκε η παράγραφος Δ' του άρθρου 127 του ως άνω νόμου, με την οποία χορηγήθηκε ειδική αποζημίωση σε ένδειξη αναγνώρισης ότι, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, τα στελέχη προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες. Είναι προφανές ότι η άρνηση του ΥΠΟΙΚ μέχρι σήμερα για την υπογραφή της οικείας ΚΥΑ, οφείλεται σε λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο ΜΠΔΣ των ετών 2019 - 2022.

Παρά ταύτα και στα πλαίσια της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι η άμεση προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα. Τυχόν πρόταση αναδρομικής ισχύος της απόφασης δεν είναι εφικτή γιατί προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 (Α' 232).

Σε ό,τι αφορά στη καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων στα στελέχη των ΕΔ, σύμφωνα με την γραμματική διατύπωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017(ΦΕΚ Α' 74), διάταξη με την οποία θεσπίστηκε και για τους στρατιωτικούς ειδική αποζημίωση ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, αλλά και την Εγκύκλιο οδηγιών του ΥΠΟΙΚ με Αρ.πρ.οικ.52259/ΔΕΠ/19-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ):


ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από την ίδια διάταξη ΚΥΑ, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης της, εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων της υποπερίπτωσης β' της παραγράφου Α8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003 (Α' 297), η οποία όμως αναφέρεται αποκλειστικά στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από τα ανωτέρω, αλλά και τη ρητή αναφορά της ως άνω εγκυκλίου, προκύπτει ότι το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που αναφέρεται στα στελέχη των ΕΔ έχει καταργηθεί, οπότε η Υπηρεσία δε νομιμοποιείται στην καταβολή του επιδόματος.

Σχετικά με το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των στελεχών που μετακινήθηκαν στον Έβρο, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15, του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94), ο τρόπος των μετακινήσεων και το ύψος των οικείων δαπανών ρυθμίζονται με όσα ίσχυαν μέχρι την 31-12-2015.

Σε κάθε περίπτωση η χρηματοδότηση των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων καλύπτεται εντός της οροφής των εγγεγραμμένων, στον προϋπολογισμό κάθε Κλάδου, πιστώσεων με ανακατανομή Κωδικών, καθώς συναρτώνται με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Γενικών Επιτελείων και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη υποχρεώσεων εντός ύψους διατιθέμενων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος προσαρμογής.

Πάντως σας ενημερώνω ότι, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, εξετάζεται η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΓΕΣ με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης σε στελέχη του Στρατού Ξηράς για την εκτέλεση υπηρεσιών σε ημέρες αργίας, που εκκρεμούν για το έτος 2018.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια