Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τις μεταθέσεις Στρατιωτικών με τέκνα στο ΛύκειοΗ απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς, που κατέθεσε η βουλευτής κυρία Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα με θέμα «Μεταθέσεις των στρατιωτικών με τέκνα που φοιτούν στο λύκειο», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ.

Εξάλλου, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη, με την ισχύουσα ρύθμιση, κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών.

Συγκεκριμένα, για το σχεδιασμό των μεταθέσεων, λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β' και Γ' Λυκείου, κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της ισχύουσας θέσπισης αρκετών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν το σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία, κ.λπ.), η εκ προοιμίου θεσμοθέτηση επιπλέον προνομίων για κατηγορίες στελεχών που τα τέκνα τους φοιτούν στο Λύκειο, εισάγει ασφυκτικούς περιορισμούς στα Γενικά Επιτελεία, όσον αφορά την αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού και τελικά τη διατήρηση του αξιομάχου των ΕΔ. Επιπρόσθετα, πιθανόν να εμφανιστούν προβλήματα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των ιδίων των στελεχών.

Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τον εξορθολογισμό αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, και τα Γενικά Επιτελεία συλλέγουν και επεξεργάζονται όλες τις απόψεις και προτάσεις προκειμένου να εισηγηθούν, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια