Συγκρότηση ΔΣ/ΕΑΑΣ-Δείτε το ΦΕΚ


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 377/21.05.2020 η απόφαση με Αριθμ. Φ.959.4/6/1252989/Σ.1851 για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), εκ των παρακάτω εν αποστρατεία Αξιωματικών:

Τακτικά Μέλη:

α. Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Κουτρής Σταύρος του Θεοδώρου, ως Πρόεδρος (3.305 σταυροί).
β. Υποστράτηγος (EM) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης του Νικολάου, ως Αντιπρόεδρος (2.641 σταυροί).
γ. Συνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος του Χρίστου, ως τακτικό μέλος (2.116 σταυροί).
δ. Ταξίαρχος (ΑΣ) ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα, ως τακτικό μέλος (2.054 σταυροί).
ε. Αντιστράτηγος (ΠΒ) ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, ως τακτικό μέλος (1.650 σταυροί).
στ. Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Χατσίκας Δημήτριος του Συμεών, ως τακτικό μέλος (1.346 σταυροί).
ζ. Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος του Γεωργίου, ως τακτικό μέλος (1.334 σταυροί).
η. Συνταγματάρχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος του Θεοδώρου, ως τακτικό μέλος (644 σταυροί).
θ. Αντιστράτηγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς του Σωτηρίου, ως τακτικό μέλος (614 σταυροί).
ι. Αστυνομικός Διευθυντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Καλογιαννάκης Νικήτας του Ιωάννη, ως τακτικό μέλος (655 σταυροί).
ια. Υποστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Παπαδάτου Σοφία του Παναγιώτη, ως τακτικό μέλος (555 σταυροί).

Αναπληρωματικά Μέλη:

α. Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ του Πάτροκλου, ως αναπληρωματικό μέλος (1.264 σταυροί).
β. Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Αλεξέας Ιωάννης του Παρασκευά, ως αναπληρωματικό μέλος (1.255 σταυροί).
γ. Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Λαγοπάτης Δημήτριος του Νικολάου, ως αναπληρωματικό μέλος (1.120 σταυροί).
δ. Ταξίαρχος (Δ) ε.α. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, ως αναπληρωματικό μέλος (268 σταυροί).
ε. Αντιστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Τσιβίκης Ηλίας του Βασιλείου, ως αναπληρωματικό μέλος (544 σταυροί).

2. Η θητεία των ως άνω Αξιωματικών ε.α. είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια