Νέες ρυθμίσεις για την κατάταξη ανυπότακτων και προτάκτων οπλιτών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗ)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34)

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλιβιάδη Στεφανή, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κατάταξη ανυποτάκτων και προτάκτων οπλιτών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

«Όσοι κηρύσσονται ανυπότακτοι καλούνται για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες αποστέλλουν, περιοδικά κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας, σημειώματα κατάταξης στους ανυπότακτους.

Σε περίπτωση διακοπής της ανυποταξίας τους, προγραμματίζονται για κατάταξη με την πρώτη υπόχρεη ΕΣΣΟ, αφότου τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν τη διακοπή, κατατεθούν ή περιέλθουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και, εάν δεν καταταχθούν, κηρύσσονται εκ νέου ανυπότακτοι. Διακοπή ανυποταξίας, κατ’ εφαρμογή της περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν.3421/2005, επέρχεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσίαση του ίδιου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης διακοπής ανυποταξίας.

Μετά την κατάταξή τους, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωρίζουν στις οικείες δικαστικές και αστυνομικές αρχές τις μεταβολές διακοπής ανυποταξίας και κατάταξης. Τακτοποίηση ανυποταξίας επέρχεται στις περιπτώσεις που αναδρομική ικανοποίηση αιτήματος χορήγησης οποιουδήποτε ευεργετήματος, που προβλέπεται από τη στρατολογική νομοθεσία, καθιστά νόμιμη τη μη κατάταξη για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι».

Όσοι υποβάλλουν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες καλούνται να καταταγούν με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ, εφόσον η σχετική αίτηση κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη, της πρώτης ημέρας κατάταξης της ΕΣΣΟ, εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση περιορισμένης πρόσκλησης προτάκτων και εφόσον ο αριθμός των επιθυμούντων την κατάταξή τους υπερβαίνει τον αναγκαιούντα αριθμό που καλείται για κατάταξη, προτιμώνται κατά σειρά οι έχοντες μεγαλύτερη ηλικία. Εφόσον πριν από την κατάταξή τους εκδοθεί απόφαση πρόσκλησης της κλάσης τους, η πρόσκλησή τους ως προτάκτων οπλιτών δεν ισχύει».

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια