ΜΤΑ: Διορισμός νέου Πρόεδρου-Δείτε την απόφαση

ΜΤΑ: Διορισμός νέου Πρόεδρου-Δείτε την απόφαση


ΑΠΟΦΑΣΗ
«Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)»
ΑΔΑ: 97Λ86-Ι6Κ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ως Πρόεδρο, τον Απτχο ε.α. (Ι) Δημήτριο Μιχαλολιάκο του Αντωνίου, σε αντικατάσταση του Απτχου ε.α. (Ι) Ηλία Βενέτη του Χρήστου, λόγω παραιτήσεώς του.

2. Η θητεία του διοριζόμενου Αξιωματικού ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης και για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι την 16-11-2020...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια