Παναγιωτόπουλος: Έχουν διατεθεί οι ανάλογες πιστώσεις για καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Παναγιωτόπουλος: Έχουν διατεθεί οι ανάλογες πιστώσεις για καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Σχετική ερώτηση ΕΔΩ:


Η απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της (β) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Λήψη ουσιαστικών μέτρων μέριμνας και προστασίας της υγείας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν κριθεί ως άκρως αποτελεσματικά και σας έχουν γνωσθεί με το (γ) σχετικό επί της (α) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει.

Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζω ότι ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του ΥΠΕΘΑ έχει ενισχυθεί μέχρι στιγμής με πιστώσεις συνολικού ποσού 3.370.000 € για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Επίσης, το Υπουργείο έχει διαθέσει τις ανάλογες πιστώσεις για την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό που ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών. Η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών σίτισης και διαβίωσης των μετακινουμένων εκτός της έδρας.

Τέλος η σίτιση των στελεχών αλλά και των οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο στην περιοχή του Έβρου όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι ποιοτικά και ποσοτικά επαρκέστατη, υλοποιείται δε κατ’ εφαρμογή της προβλεπόμενης κλίμακας ασκήσεων-επιχειρήσεων του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) και ενισχύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διαδικασία Βελτίωσης Συσσιτίου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια