Στη ΒτΕ οι διαφορές στη μισθοδοσία μαθητών παραγωγικών σχολών ΕΔ με αντίστοιχες των ΣΑ

Στη ΒτΕ οι διαφορές στη μισθοδοσία μαθητών παραγωγικών σχολών ΕΔ με αντίστοιχες των ΣΑ


Στη Βουλή έρχεται το θέμα των μεγάλων διαφορών στην μισθοδοσία των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις αντίστοιχες των σπουδαστών των σχολών Σωμάτων Ασφαλείας.

Την ερώτηση, που απευθύνεται στον υπουργό Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Αφορμή έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), από το οποίο προκύπτει -όπως επισημαίνουν οι δύο βουλευτές- ότι «διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές στο ύψος των αποδοχών των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις αντίστοιχες των σπουδαστών των σχολών Σωμάτων Ασφαλείας».

Οι βουλευτές ρωτούν τον ΥΕΘΑ τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να αποκατασταθούν οι αποδοχές των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με τις αντίστοιχες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως στο έγγραφο της ΠΟΕΣ αναφερόταν μεταξύ άλλων:

«Με την παράγραφο 6 του άρθρου 126 του σχετικού προβλέπεται ότι η μισθολογική κατάταξη μαθητών των Σχολών είναι, από 01.1.2017 και εφεξής, η εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

(1) Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαµβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας, ήτοι 1.575,00 ευρώ Χ 10% = 157,50 ευρώ.

(2) Μαθητές Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.) λαµβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας, ήτοι 1.485,00 ευρώ Χ 8% = 118,80 ευρώ.

β. Σωµάτων Ασφαλείας:

(1) Δόκιµος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαµβάνουν:

(α) το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 33% = 325,05 ευρώ και

(β) το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 35% = 344,75 ευρώ.

(2) Δόκιµος Υπαστυνόµος και αντίστοιχοι λαµβάνουν:

(α) το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του
πρώτου έτους φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 54% = 623,70 ευρώ.

(β) το 56% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 56% = 646,80 ευρώ και

(γ) το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 58% = 669,90 ευρώ.

Η ως άνω διαφοροποίηση γίνεται ευκρινέστατη και μάλιστα σχολιάζεται μεταξύ των πρωτοετών (ειδικώς) μαθητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και των συμμαθητών τους Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που αισθάνονται έντονα την πικρία και την αδικία, καθόσον κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα [στρατωνίζονται, εκπαιδεύονται, αθλούνται, σιτίζονται κλπ ακριβώς στην ίδια σχολή (ΣΝΔ)], αλλά αμείβονται υποδεέστερα, δηλαδή ο πρωτοετής μαθητής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ ενώ ο πρωτοετής συμμαθητής του τού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν τετραπλάσιο μισθό 623,70 ευρώ και ο τεταρτοετής μαθητής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ, ενώ ο τεταρτοετής συμμαθητής του τού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν πενταπλάσιο μισθό 669,90 ευρώ».

ΠΗΓΗ: onalert.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια