Υποχρεωτικά Σχολεία Μονίμων Αξιωματικών ΕΔ-Δείτε το ΦΕΚ

Υποχρεωτικά Σχολεία Μονίμων Αξιωματικών ΕΔ-Δείτε το ΦΕΚ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1440/16.04.2020 η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΕΘΑ με Αριθμ. Φ.330/25/191655/Σ. 1697 που αφορά τα Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Οι μόνιμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν υποχρεωτικά σε ορισμένους βαθμούς στα σχολεία που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Η επιτυχής αποφοίτηση από τα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης από αυτά αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια