ΓΕΕΘΑ: Απονομή και Προαγωγή Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)


«Απονομή και Προαγωγή Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας
σε Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: ΩΦ5Τ6-15Λ ΕΔΥΕΘΑ: 10/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Προάγουμε, κατόπιν βαθμολογικής προαγωγής των κατωτέρω αξιωματικών:

α. Σε Μετάλλιο A΄ τάξεως το αντίστοιχο Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ τάξεως, που είχε απονεμηθεί στους κάτωθι αξιωματικούς...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια