Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ μηνός Δεκεμβρίου 2019 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ)


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής:

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αιτήσεις τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» το αργότερο μέχρι 13-03-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 03-04-2020.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»

Αθήνα, 03 Μαρ 2020

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια