ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ: Εύκολος Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης (ΑΡΧΕΙΟ EXCEL)


Απόστρατος αναγνώστης μας, έστειλε το παρακάτω excel-φυλλο, που υπολογίζει εύκολα και γρήγορα την ανταποδοτική σύνταξη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε:

α. Τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης (Έτη-Μήνες-Ημέρες Ασφάλισης Εργασίας) σας. Αναγράφεται στην 2η σελίδα του νέου ενημερωτικού ή στην συνταξιοδοτική πράξη και

β. Τις συντάξιμες αποδοχές


Το υπόψη excel-φυλλο μπορείτε να το κατεβάσετε [ΕΔΩ] κάνοντας κλικ εκεί που δείχνει το κόκκινο βέλος:


Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λήφθηκε υπόψη η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με αριθμό 24 που εκδόθηκε την 22/5/2017 και κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο με την ΑΔΑ: ΩΞ9Ν465ΧΠΙ-992 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια