Ε.Φ.: Δεν θα προάγονται οι παχύσαρκοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί–Ποιες αλλαγές ζητά το ΥΠΑΜ

Ε.Φ.: Δεν θα προάγονται οι παχύσαρκοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί–Ποιες αλλαγές ζητά το ΥΠΑΜ

Δεύτερη σημαντική αλλαγή που προωθεί το Υπουργείο Άμυνας, με τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών, είναι να υποβάλλονται, απροειδοποίητα, σε νάρκοτεστ οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί - Η τρίτη αλλαγή αφορά τους υπαξιωματικούς Γραφείου που χάνουν μια προαγωγή

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σειρά αλλαγών στους Κανονισμούς που διέπουν τις κρίσεις, τις προαγωγές και τις αποστρατείες στην ΕΦ δρομολογεί το Υπουργείο Άμυνας με τροποποιήσεις που κατέθεσε στη Βουλή.

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές που προτείνονται:

Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που δεν θα κατέχουν το προσόν του φυσιολογικού βάρους, δηλαδή που είναι παχύσαρκοι, δεν θα προάγονται.

Θα γίνονται αιφνίδιοι έλεγχοι και θα υποβάλλονται σε νάρκοτεστ τόσο οι αξιωματικοί όσο και οι υπαξιωματικοί.

Οι υπαξιωματικοί γραφείου να ανελίσσονται μέχρι τον βαθμό του ανθυπασπιστή Γ’ αντί Β’ που ισχύει σήμερα.

Οι αντιδράσεις και η αναβολή

Οι πιο πάνω αλλαγές προκαλούν αντιδράσεις εντός της ΕΦ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι βουλευτές της Επιτροπής Άμυνας δεν προτίθενται να ικανοποιήσουν το αίτημα του Υπουργείου Άμυνας για ψήφιση των πιο πάνω τροποποιήσεων το συντομότερο. Αντίθετα, πρόθεσή τους είναι, κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, να παραπέμψουν τη συζήτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων για τον Σεπτέμβριο προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος, καθώς η Βουλή σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες θα αναστείλει τις εργασίες της λόγω των θερινών διακοπών.

Οι αλλαγές

Με την προώθηση των τροποποιητικών Κανονισμών στη Βουλή το Υπουργείο Άμυνας επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Να θέσει εκτός προαγωγών τους παχύσαρκους. Προτείνεται η τροποποίηση των υφιστάμενων Κανονισμών ώστε η μη κατοχή του προσόντος του φυσιολογικού βάρους από τα μέλη του στρατού, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, να μην οδηγεί σε κρίση τους ως παραμένοντος στον ίδιο βαθμό αλλά σε κρίση ως διατηρητέου. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι, η κρίση μέλους του στρατού ως παραμένοντος για δυο φορές έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της υπηρεσίας του, κάτι το οποίο δεν ισχύει για την κρίση του διατηρητέου. Σημειώνεται ότι, για τους αξιωματικούς το προσόν του φυσιολογικού βάρους ως κριτήριο για την προαγωγή τους τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2024 στη βάση μεταβατικής πρόνοιας που είχε περιληφθεί στους Κανονισμούς που ψηφίστηκαν το 2016 ενώ για τους υπαξιωματικούς θα τεθεί σε ισχύ την 1/1/2025 στη βάση επίσης μεταβατικής πρόνοιας που περιλήφθηκε στους Κανονισμούς που ψηφίστηκαν το 2017.

2. Διενέργεια αιφνίδιων ελέγχων για χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιδιώκεται η τροποποίηση των υφιστάμενων Κανονισμών ώστε κατά πρώτον, να είναι δυνατή η διενέργεια απροειδοποίητης εξέτασης για πιθανή χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών και κατά δεύτερον, να τερματίζεται η υπηρεσία των αξιωματικών και των υπαξιωματικών σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης από μέρους τους παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Η χρήση θα επιβεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή ιατρών του Υγειονομικού Σώματος που θα συγκροτείται για τον σκοπό αυτό εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης.

Οι υφιστάμενοι Κανονισμοί προνοούν ότι, ο έλεγχος για τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών διενεργείται μια φορά τον χρόνο κατά την ετήσια υγειονομική εξέταση.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Άμυνας στην εισηγητική του έκθεση προς τη Βουλή που συνοδεύει τους προτεινόμενους Κανονισμούς, η χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή των μελών του στρατού, αξιωματικών και υπαξιωματικών, και συνεπακόλουθα την ικανότητα για πλήρη και απρόσκοπτη άσκηση των απαιτητικών καθηκόντων τους τα οποία, μεταξύ άλλων, απαιτούν συγκέντρωση και σωματική απόδοση. «Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αντίκειται τόσο στην πειθαρχία που πρέπει να επικρατεί στο στράτευμα όσο και την υγεία και συνεπακόλουθα την ετοιμότητα και ικανότητα του προσωπικού του να επιτελέσει το έργο του. Εξάλλου, η χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω ζητήματα, καθώς η χρήση ναρκωτικών πιθανόν να συνοδεύεται και από άλλες παράνομες δραστηριότητες ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τόσο την ασφάλεια όσο και την εύρυθμη λειτουργία κάθε στρατιωτικού τμήματος», τονίζει το Υπουργείο Άμυνας.

3. Τον περιορισμό της ανέλιξης των υπαξιωματικών γραφείου. Στους τροποποιητικούς Κανονισμούς που αφορά τους υπαξιωματικούς περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία ο καταληκτικός βαθμός των υπαξιωματικών γραφείου τροποποιείται ώστε να είναι δυνατή η ανέλιξή τους μέχρι τον βαθμό του ανθυπασπιστή Γ’ αντί Β’ που ισχύει σήμερα. Η εν λόγω τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τροποποιήσεων που έγιναν ήδη για τους υπαξιωματικούς γραφείου για τη δημιουργία ξεχωριστών επετηρίδων και παράλληλα, συμβαδίζει με το γεγονός ότι οι αξιωματικοί γραφείου ανελίσσονται μέχρι τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, δηλαδή, δυο βαθμούς πριν από τον βαθμό του ταξίαρχου, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο (πλην των δυο υποστρατήγων) ο ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορεί να ανελιχθεί αξιωματικός. Το ίδιο θα ισχύει και για τους υπαξιωματικούς καθότι ο βαθμός του ανθυπασπιστή Γ’ βρίσκεται δυο βαθμούς πριν τον ανθυπασπιστή Α, που αποτελεί τον ανώτατο βαθμό ανέλιξης των υπαξιωματικών.

4. Αλλαγές στη φοίτηση σε στρατιωτικές σχολές. Στους υφιστάμενους Κανονισμούς Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, κατόπιν διαπιστώσεων που έγιναν από τις τελευταίες διαδικασίες εισαγωγής σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, περιλαμβάνονται πρόνοιες ώστε σε περίπτωση που υποψήφιος για εισαγωγή σε στρατιωτική σχολή έχει ήδη φοιτήσει για κάποιο χρονικό διάστημα στη σχολή επιθυμίας του και για οποιονδήποτε λόγο διαγράφηκε από αυτήν, το κατά πόσον θα δύναται να συμμετάσχει εκ νέου στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης να εξαρτάται από τον Οργανισμό της οικείας στρατιωτικής σχολής. Αν δηλαδή, ο Οργανισμός συγκεκριμένης σχολής δεν επιτρέπει σε περίπτωση διαγραφής την επανεγγραφή του, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του στη σχετική διαδικασία. Οι ισχύοντες Κανονισμοί αναφέρονται μόνο σε διαγραφή λόγω αποπομπής, κάτι που δημιουργεί ζητήματα, ειδικά σε περιπτώσεις διαγραφής από σχολή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης - παραίτησης.

ΠΗΓΗ: politis.com.cy

Δημοσίευση σχολίου

28 Σχόλια

 1. αυτό πρέπει να το υιοθετήσει και ο ελληνικός στρατός. Όχι για στελέχη που έχουν κάποια νόσο και παχαίνουν από την θεραπεία όπως κορτιζόνη.
  Για τις εκατοντάδες που είναι με 3 κρουασάν στις πλαγιές τσέπες της Παραλλαγής και τρώνε ασταμάτητα. Και δεν μπορούν να ανέβουν ούτε στο πηγμα της καναδεζας. Να τους δοθεί ένα 8μηνο περιθώριο να χάσουν βάρος και αν δεν, ας φεύγουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που έγραψες ισχύει και σήμερα άρα για να μην το ξέρεις μάλλον εποπ ή σμυ είσαι .

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ 12:47, εγώ ΣΜΥ είμαι και το ξέρω. Οπότε λίγο άκυρο το σχόλιο σου.

   Διαγραφή
  3. Προς 12:47
   Πετάχτηκε και η καλή ελπίδα του έθνους.

   Διαγραφή
 2. Με τα δικά μας καμάρια, κυρίως ανώτεροι και ανώτατοι, θα γίνει κάποια αντίστοιχη κίνηση; Ή υπάρχει φόβος ότι το μισό στράτευμα θα πάει άκλαφτο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, κάποια πράγματα (κι εννοώ ανώτερους κ' ανώτατους) δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ.Πιο εύκολα θα περάσει καμήλα απ'το μάτι της βελόνας.

   Διαγραφή
 3. Να φεύγουν οι παχύσαρκοι που οφείλεται στο φαΐ το πάχος .
  Όλων των βαθμών, από στρατιώτη ως ανώτατο αξιωματικό και εκεί υπάρχουν αρκετοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ 28 11:50 & 11:53, ούτε συνεννοημένοι να ήσασταν! Τα σχόλιά σας για ανώτατους έχουν 3 λεπτά διαφορά! Φαγωθήκατε με τους ανώτατους, αλλά από το μαγαζί δεν περάσατε! Για την ακρίβεια, ούτε τις πύλες των ΑΣΕΙ δεν είδατε!

   Διαγραφή
  2. 1:59
   Δεν τις βλέπουμε γιατί πλέον τις έχετε κάνει αποκρουστικές.

   Διαγραφή
  3. Σάββατο, Ιουνίου 29, 2024 1:59:00 μ.μ.για την ιστορία θα το γράψω.Δεν ζηλεύει κανείς την εν λόγω σχολή,ιδιαίτερα όταν βγάζει τα φρούτα που όλοι βλέπουμε στις μονάδες.

   Διαγραφή
  4. @ 29 11:40, εσύ ειδικά δεν ζηλεύεις καθόλου την εν λόγω σχολή!

   Διαγραφή
  5. 3:26:00 θα πρεπε να τη ζηλεύω ή να το κάνει κάποιος άλλος??? Ήρεμα ρωτάω.

   Διαγραφή
 4. Να γίνει σε όσους δεν έχουν Νόσο και δεν περνούν θεραπεία για διάφορους λόγους υγείας και να δωθεί 8 μήνες για τα κιλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπαξιωματικοί γραφείου στέρηση βαθμού,για τούς αξιωματικούς γραφείου τί θά ισχύσει; ή δεν τούς πιάνει τούς ευγενείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στην ετήσια αθλητική δοκιμασία ελέγχεται το ύψος βάρος. Υπάρχει και η ετήσια υγειονομική εξέταση όπου ελέγχεται το βάρος ! Τι ανακαλύψαμε τον τροχό ξανά; Πρώτα επιλύονται όλα τα προβλήματα των στρατιωτικών ( μισθολογικά, στέγαση, μεταθέσεις ) και μετά απαιτείς να έχεις στρατιώτες σε όλους τους βαθμούς και θέσεις! Όταν δεν υπάρχουν χρήματα να βγάλουν το μήνα και τρώνε ότι να είναι να την βγάλουν και όταν δεν ακολουθείται το πρόγραμμα ωρών και υπηρεσίας για γυμναστική αφού εάν ιδρώσουν τα στελέχη τους έχασες όλη την ημέρα καθώς δεν Υπάρχουν εγκαταστάσεις για μπάνιο για όλους τότε τι συζητάμε; Πρώτα επιλύεις τα προβλήματα και μετά απαιτείς!!! Φουκαρισμός και ντροπή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστό και αυτό. Οι υπόλοιποι που είναι σχετικά μέσα στα φυσιολογικά όρια και το ίδιο φτωχοί κάνουν διατροφή?? Όχι απλά δεν τρώνε ανά 2 ώρες ότι Μπουγάτσα και σουβλάκι κυκλοφορει στα κψμ. Ας βράσει 2 αυγά και 1 τοστ και φρούτο. Αλλά πώς να το κάνει όταν έχει φτάσει 130 κιλά. Απλά δεν τον ζόρισε κανένας ώστε να έχει κίνητρο την δουλειά του να μη χάσει, μπας και το ράψει το στόμα.

   Διαγραφή
  2. Υπάρχει και ο ελεύθερος χρόνος που δεν είναι φρεντο τσίπουρο και ξάπλα. Αν σέβεσαι το σώμα σου και τον εαυτό σου

   Διαγραφή
 7. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Περικοπή μισθού όσα είναι τα επιπλέον κιλά επί τοις εκατό. 20 κιλά υπέρβαρος 20/100 μείωση.Αντε με τις σαμπρέλες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ρε φίλε 1:59 έρχεται ο ταξίαρχος ο παχύσαρκος να κάνει επιθεώρηση και να πει τι? Τι παράδειγμα δείχνει στους υφιστάμενους και ας είναι 55 ετών. Κάπου στα προσόντα έχει παράστημα. Αλλά επειδή σχεδόν όλοι οι ανώτατοι είναι κομματοσκυλα δεν τους ελέγχει κανείς. Με 170 ύψος και 120 κιλά βάρος τί διαταγή του να εκτελεσω? Θέλουμε λεβέντες ανωτατους, σχες, ανχες κλπ . Όπως είμαστε και μεις αρκετοί. Όχι ταβερνιαρηδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδη δεν εκτελεις διαταγες ανωτερων εαν εκεινοι ειναι υπερβαροι.Προφανως ανηκεις στους... Εφαγε Πορτα Οπου Πηγε.

   Διαγραφή
  2. 3:13 εκτελεις. Αφού δεν ντρέπονται αυτοί έτσι που γυρνάνε. Τον βαθμό την θέση και το όνομα τους διασύρουν

   Διαγραφή
 10. Όλα τα 'χει η Μαριορή ο φερετζές της έλειπε!

  Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/ola-ta-chi-i-mariori-o-feretzes-tis-elipe-pia-itan-i-efthimi-chira-pou-egine-thema-stin-kosmiki-athina-epi-othona-pios-ipe-gia-proti-fora-allaxe-o-manolios-ke-evale-ta-roucha-tou/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Βάλε στο πεντάγωνο και τα βαμμένα μαλλιά των ανδρων, ειδικά ανωτέρων ανωτάτων και τις στολές 8αρες κολάν των κυριών με γόβα στιλέτο και πουκάμισο με ανοικτά κουμπιά , που για μετάθεση απλά αλλάζουν κτίριο στο πεντάγωνο και υπασπιστηριο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αντε να δούμε πόσα ΕΠ.ΟΠ θα έμεναν αν εφαρμοζόταν και στον ΕΣ αυτός ο νόμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά τα λες. Αλλά ταυτόχρονα να αποστρατευτούν τα λαμόγια, τα γιουσουφάκια, οι οσφυοκάμπτες και οι σφουγγοκωλάριοι ΑΣΕΙ.Να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.

   Διαγραφή
  2. Να δούμε και ποσοι θα έμεναν αν εφαρμοζοταν απαρασαλευτα κι ο αντικαπνιστικος νομος .......(με οτι προβλεψεις αυτος εχει.......)

   Διαγραφή