Σύσκεψη ΠOΣ με ΓΓ/Υπ. Εργασίας: Συζητήθηκαν EAΣ-Αναδρομικά 5ετίας-3/35 «ΚΟΝΔΥΛΗ»-Επανυπολογισμός κ.α.

Σύσκεψη ΠOΣ με ΓΓ/Υπ. Εργασίας: Συζητήθηκαν EAΣ-Αναδρομικά 5ετίας-3/35 «ΚΟΝΔΥΛΗ»-Επανυπολογισμός κ.α.

Συνεργασία ΠΟΣ με Γεν. Γραμματέα Κοινων. Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 147

Την Τρίτη, 16 Απρ. 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση-σύσκεψη αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ομοσπονδίας, με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας Νικόλαο Μηλαπίδη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Νοε 2023 με την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με σκοπό να αναλυθούν περαιτέρω τα θέματα που είχαν τεθεί τότε και είχαν περιληφθεί στο υπόμνημα που είχε κατατεθεί στον Υπουργό (ανακοίνωση ΠΟΣ υπ’ αρ. 145). Από την Ομοσπονδία συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος, οι Ειδικοί Γραμματείς Κοινωνικών Υποθέσεων Συνταγματάρχης ε.α. Δημήτριος Ταραντίλης και Οικονομικών Υποθέσεων Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Αζναουρίδης και ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Γεώργιος Βορρόπουλος. Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας συμμετείχαν η Νομική Σύμβουλος Μαρία Νάστου και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντάξεων Ελένη Βρέκου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν/αναλύθηκαν και αφορούν στους αποστράτους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν:

1. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

Ο Γεν. Γραμματέας έκανε μια αρχική τοποθέτηση ενημερώνοντας ότι μελετάται η μείωση της κράτησης της ΕΑΣ, ώστε να γίνει δικαιότερη και εφόσον αποφασισθεί, αυτή θα εφαρμοσθεί από το έτος 2025.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ παρουσίασε τις παρακάτω απόψεις για το θέμα:

α. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ο συνταξιούχος να «πληρώνει» συνταξιούχο. Η αρχή της «αλληλεγγύης γενεών» εφαρμόζεται διαχρονικά και παγκοσμίως από τους ενεργούς ασφαλισμένους προς τους συνταξιούχους. Η αρχή αυτή δεν μπορεί να ανατραπεί, διότι ενδεχόμενη ωφέλεια από τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, είναι ελάχιστη για τους συνταξιούχους λόγω της ηλικίας των, ενώ υπάρχει αδυναμία αναπλήρωσης του εισοδήματος των συνταξιούχων.

β. Η υπ’ αριθμ 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε, για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2018 (σκέψη 69 της απόφασης), ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αντίκειται προς τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, ήτοι κρίθηκε ως αντισυνταγματική. Επομένως επιβάλλεται ο επανυπολογισμός των συντάξεων μέχρι 31.12.2018, αφαιρουμένης της παρακράτησης της ΕΑΣ και οι απορρέουσες εξ’ αυτού υποχρεώσεις (αναδρομικά, προσωπική διαφορά κλπ).

γ. Η ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, λόγω μείωσης της παρακράτησης της ΕΑΣ, όπως είχε προταθεί και στην προηγούμενη συνάντηση της 15ης Νοε. 2023, δύναται να καλυφθεί από το ποσό της παρακράτησης του 10% του μισθού των εργαζόμενων συνταξιούχων, ποσό το οποίο πρέπει να κατευθυνθεί στον ΑΚΑΓΕ και όχι να ενισχύει τον ΕΦΚΑ. Με βάση τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μέχρι τις αρχές του Απριλίου ήταν περίπου 64.000 με σαφή τάση αύξησης (εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 90.000). Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με υπολογισμούς της Ομοσπονδίας μας, θα αποδώσει πάνω από 140 εκατ. ευρώ.

2. Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών με ευθύνη της Υπηρεσίας

Επανυπολογισμός της σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Καταβολή εισφοράς από ενδιαφερόμενο ποσού 6.67%.

3. Επαναφορά του συντελεστή αναπλήρωσης από 0,5% στο 2% για άνω των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

Αναλύθηκε και πάλι το ιδιαίτερο καθεστώς των στρατιωτικών και η αναγκαιότητα για την Υπηρεσία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, η παραμονή των υψηλόβαθμων κυρίως στελεχών, άνω των 40 ετών εργασίας. Τονίσθηκε ότι η κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ των εργαζομένων στελεχών εξακολουθεί να είναι η ίδια (6.67% + 13,33%) και για τους πάνω των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Επομένως επιβάλλεται η αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Ο Γεν. Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα τεθεί στην Υπουργό.

4. Επανυπολογισμός σύνταξης Αξκών από ΑΣΣΥ (3/35 «ΚΟΝΔΥΛΗ»)

Έγινε αναλυτική συζήτηση και παρουσιάσθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα. Η πρόταση είναι να γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής τους προαγωγής. Ο Γεν. Γραμματέας δήλωσε ότι θα εξετασθεί περαιτέρω το θέμα.

5. Αναδρομικά αναγνωρισθείσας 5ετίας σε Μονάδες Εκστρατείας

Υπολογισμός και απόδοση οφειλόμενων αναδρομικών σε όσους έχουν αναγνωρισθεί έτη σε Μονάδες εκστρατείας και δεν υπολογίσθηκαν αναδρομικά.

6. Επανυπολογισμός των συντάξεων σε ότι αφορά τις κρατήσεις του ν.4093/2012

Με το ν.5018/2023 καταργήθηκαν από 1/1/2021 οι αντίστοιχες κρατήσεις από τα Μετοχικά Ταμεία και ΕΚΟΕΜ των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού αθροίσματος κύριων και επικουρικών συντάξεων, με αποτέλεσμα την αλλαγή κλίμακας κρατήσεων (5%, 10%, 20%). Απαιτείται ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων σε όσους θίγονται. Το θέμα θα εξετασθεί.

7. Τέλος, προτάθηκε στο Γεν. Γραμματέα να ενισχυθεί το γραφείο της Διεύθυνσης Στρατιωτικών συντάξεων του ΕΦΚΑ που ασχολείται με την εκτέλεση αποφάσεων του Ελ. Συνεδρίου, καθόσον αυτές καθυστερούν ακόμη και ένα έτος, με τάση ανόδου του χρόνου αυτού. Ο Γεν. Γραμματέας δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει αρμοδίως για βελτίωση της κατάστασης.

Η σύσκεψη έγινε σε καλό κλίμα, με διάθεση περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τα ε.α. Στελέχη των Ε.Δ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Αζναουρίδης

Δημοσίευση σχολίου

20 Σχόλια

 1. Άλλη μια Ένωση Αποστράτων που έθεσε τους προβληματισμούς της στον ΓΓ και αφού πήρε ένα χτύπημα στην πλάτη και δήθεν κατανόηση των θέσεων της, ήπιανε και το καφεδάκι τους και έφυγαν κύριοι! Άντε την επόμενη φορά συνάντηση με τον κλητήρα του Υπουργείου Εργασίας! Σας φτύνουν κύριοι, δεν βρέχει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διωξε τα μπαρμπαδια από κει , κάθεσαι και συζητάς μαζί τους!!!!Δεν φτάνει που φευγανε στα 25 με 2πλασιο εφάπαξ, παίρνανε εκτός έδρας, δώρα, καλύτερους μισθούς κτλ ζητάνε κι άλλο αδιαφορώντας τελείως για τους ε.ε που το 99% υποφέρει αυτή τη στιγμή. Να πάνε να δουλέψουν!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ο γνωστός λάλακας βλάχος με τη γνωστή λαλακία που μόνον ξέρει να γρυλίζει

   Διαγραφή
  2. Τα λέει αυτά κάποιος που παρακάλεσε να τον κάνουν ΕΠ.ΟΠ, που γκρινιάζει αν τον βάλεις καμμιά υπηρεσία παραπάνω και γκρινιάζει αν μετατεθεί στη διπλανή πόλη.

   Διαγραφή
  3. @ Τρίτη, Απριλίου 23, 2024 9:01:00 μ.μ.
   Ντενεκέ οπλίτη, πάλι με φασόλια την έβγαλες, μάθε τουλάχιστον κανένα άλλο τραγούδι

   Διαγραφή
 3. Χαιρετώ την προσπάθεια, περιμένω τις επόμενες εθνικές εκλογές μπας και δω φως στο τούνελ. Μέχρι τότε θα τρώω το σανό της κυβέρνησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. τι να εξεταστει ....ρε απιθανε !!! ....εδω και τωρα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευτυχώς θα εξεταστούν όλα το 25. 30. 35. 50. 70. 150κλπκλπ ουσταπο δω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αλλη μια επίσκεψη τσάι και συμπάθειας ολοκληρώθηκε επιτυχως....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πάτε με ένα μπακαλόχαρτο χωρίς σωστή προετοιμασία και ενημέρωση να συναντήσετε κάποιους χαμηλόβαθμους να πείτε ότι κάτι κάνατε χωρίς κανένα αποτέλεσμα , όλα θα τα δουν όλα θα τα εξετάσουν και σε κανένα 6μηνο ξανά περάστε να σας προσφέρουν τον υπόλοιπο καφέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΨΗΦΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΛΔ ΤΑ.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. πότε θα κάνουν αλλαγή υπολογισμού της ΕΑΣ από την επόμενη χρονιά ή το 2030, πόσο άχρηστοι και ανίκανοι είναι αυτοί στο Υπουργείο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φαντασθείτε τι ασχετοσύνη υπάρχει που θέτουν θέμα για το ζήτημα της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθεντων του ν.4093/12 σε εφαρμογή του ν.5018/23 από 1-1-21 και ο Γ.Γ. απαντά "θα εξετασθεί το θέμα" την στιγμή που ο ΕΦΚΑ έχει απαντήσει σε έγγραφο της ΕΑΑΑ και έχει αναγνωρίσει ότι θα γίνει επανυπολογισμός και θα επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα. Ο Θεός ξέρει πότε. Απευθύνονται σε άσχετους αποτυχημένους υποψήφιους που δεν γνωρίζουν τα προβλήματα μας και μας τα παρουσιάζουν σαν ενέργειες και δράσεις. Αλλοίμονο μας...Κατάντια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. καλύτερα το 2030 να γίνει η αλλαγή υπολογισμού της ΕΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Επανυπολογισμός της σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Καταβολή εισφοράς από ενδιαφερόμενο ποσού 6.67%. Αφού αποστρατεύτηκαν εξαιτίας της υπηρεσίας γιατί θα καταβάλουν εισφορά;;;; ΤΙ ΓΕΛΕΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Επανυπολογισμός της σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Καταβολή εισφοράς από ενδιαφερόμενο ποσού 6.67%.ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΠΟΣ, έχετε χάσει πολλά ακόμη θέματα. Η ΕΑΑΣ τα χειρίζεται πολύ καλύτερα, μάλλον για το θεαθήναι ενδιαφέρεστε περισσότερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή