Άλλαξαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος στη ΔΕ/EKOEMΣ – Ποιοι ανέλαβαν (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Άλλαξαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος στη ΔΕ/EKOEMΣ – Ποιοι ανέλαβαν (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
«Αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου στη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)
του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού
(ΕΚΟΕΜΣ)»
ΑΔΑ: 9ΔΚ86-ΝΨΒ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον διορισμό:

α. Του Ταξίαρχου Δημήτριου Αντώνογλου του Ευάγγελου, ως Πρόεδρο στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, σε αντικατάσταση του Υπτγου Αναστάσιου Δημουλά του Αποστόλου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.951.1/93/1270472/Σ.3861/09 Αυγ 23 (ΑΔΑ: ΨΞΤΙ6-ΥΟ5) Απόφαση του Α/ΓΕΣ.
β. Του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Γεωργίου – Ευάγγελου Τσομπανίδη του Ευστρατίου, ως Αντιπρόεδρο στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, σε αντικατάσταση του Ταξχου Απόστολου Μπουρδούκη του Σωτηρίου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.951.1/72/1264182/Σ.3041/07 Ιουν 23 (ΑΔΑ: ΨΑΦΣ6-ΗΕΝ) Απόφαση του Α/ΓΕΣ.

2. Η θητεία των ανωτέρω λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών της ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, ήτοι στις 08 Σεπ 2024, όπως καθορίστηκε με την υπό στοιχεία. Φ.951.1/72/1094636/Σ.3985/09 Σεπ 21 (ΑΔΑ: 64ΙΩ6-ΦΒΡ) Απόφαση του Α/ΓΕΣ.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια