Δελτία ταυτότητας στελεχών ΕΔ: Αυτές είναι οι απαντήσεις Δένδια και αρμόδιων Υπουργείων (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Δελτία ταυτότητας στελεχών ΕΔ: Αυτές είναι οι απαντήσεις Δένδια και αρμόδιων Υπουργείων (ΕΓΓΡΑΦΑ)

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ ΔΕΝΔΙΑ:

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζω ότι το ζήτημα των ταυτοτήτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα διευθετηθεί με την ανάληψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα υπουργεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το υπ΄ αριθμ. 7123 ΕΞ 2024/25.2.2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάζετε Ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη με θέμα: «Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» σας ενημερώνουμε ότι:

Αναφορικά με την ακόλουθη πρόταση

«Δεδομένου ότι, προ ημερών, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, όπου διευκρίνισαν τη διαδικασία επανέναρξης παρουσίας θεατών και διάθεσης εισιτηρίων στους αγώνες της Super League, μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet.

Δεδομένου ότι, στην προαναφερθείσα διαδικασία αγοράς εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.wallet, μέσω του taxisnet, μία από τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεί η ταυτοποίηση μέσω ΜΟΝΟ της αστυνομικής ταυτότητας, για τους Έλληνες πολίτες και μέσω διαβατηρίου για τους μη Έλληνες, ενώ για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι διαθέτουν μόνο το στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας, δεν υφίσταται καμία δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet.» επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 «Ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων» του ν. 4954/2022 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 85 του ν. 4985/2022 με ισχύ την 27/10/2022 που καθορίζει τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής gov.gr wallet, και ειδικότερα την παρ. 2: «Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρμογή απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.»

Ως εκ τούτου, για την είσοδο στην εφαρμογή wallet το φυσικό πρόσωπο απαιτείται ΜΟΝΟ να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και να έχει εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ.

2. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 568 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων» του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)» (ΦΕΚ Β’ 1120/2024), όπου καθορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των κατόχων ηλεκτρονικών εισιτηρίων για την είσοδό τους στα γήπεδα:

«Για τη χρήση της πλατφόρμας από τα πρόσωπα της παρ. 1 πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι: α) να έχουν προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και β) να έχουν εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ.»

Ως εκ τούτου, για χρήση της πλατφόρμας ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων, το φυσικό πρόσωπο απαιτείται ΜΟΝΟ να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και να έχει εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ.

Θέτοντας υπόψη σας τα ανωτέρω αναφορικά με το υπ’ αρ. 4 ερώτημα «Τι θα πράξετε ώστε οι στρατιωτικοί να αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες και να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή gov.gr wallet;» η απάντηση είναι ότι οι στρατιωτικοί που διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και έχουν εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ έχουν ήδη πρόσβαση στην εφαρμογή gov.gr wallet ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των ενδιαφερόμενων θεατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου τους από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής τους και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου τους, προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 5085/2024 και περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 568/14-02-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1120) με θέμα “Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων» του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)”.

Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ στο άρθρο 2, Χρήστες της Πλατφόρμας - Διαδικασία αυθεντικοποίησης, προβλέπεται ότι: «... 2. Για τη χρήση της πλατφόρμας από τα πρόσωπα της παρ. 1 πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι: α) να έχουν προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και β) να έχουν εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ…».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τα φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς taxisnet και έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), η διαδικασία ταυτοποίησης και έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας οποιουδήποτε τύπου είτε Αστυνομικής είτε Στρατιωτικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

15 Σχόλια

 1. Και οποιος κατάλαβε καταλαβε..
  Τι να λεμε τώρα σε μια "χωρα" όπου η μονταζιερα, το μπάζωμα και οι υποκλοπες ειναι ψωμοτυρι των πολιτικών..
  Οτι να ναι.
  Μακρυα απο το ελλαδισταν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντε συριζόπουλο στο Πακιστάν....

   Διαγραφή
  2. 2 υποργεια που σε εχουν γραμμενο στις λουτσοτριχες τους λενε κατι που ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οτι τα καραβανοσκυλα είναι οκ (αν εχεις taxis και δηλωμενο κινητο στο Εθνικό μητρωο επικοινωνιων) εισαι οκ,,, ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΚΥΛΑ

   Διαγραφή
  3. Ακόμα εδω είσαι; Νόμιζα ότι είχες φύγει για το Καράτσι.

   Διαγραφή
 2. Ναι ,όλοι τρέχουμε στα γήπεδα και μας είναι πρόβλημα η ταυτότητα που έχουμε ... αυτά είναι τα προβλήματα που μας απασχολούν ε? το οτι παίρνετε ένα χιλιάρικο και με το καλημέρα δίνετε τα 500 για ενοίκιο κ 300 για ρευμα νερο δεν σας προβληματίζει ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάποιοι έχουν οικονομική άνεση. Έχεις προσέξει τα αυτοκίνητα των στρατιωτικων;

   Διαγραφή
  2. 31 10:14 όλα με δάνεια είναι 😂😂

   Διαγραφή
 3. Τα ΑΧΡΗΣΤΑ βολεμενα κομματόσκυλα 2 υπουργειων ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι οι στρατιωτικοί που διαθέτουν κωδικούς στο taxisnet και εγγεγραμμένο κινητό στο ΕΜΕπ έχουν ήδη πρόσβαση στην εφαρμογή gov.gr wallet ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Ρε αχρηστα ΣΙΧΑΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ, ρωτησατε κανενα...και εσεις ΜΠΛΕ ΕΡΠΕΤΟΔΙΕΗ ΕΝΣΤΟΛΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ. χειροκροτήστε τους... αφου σας θεωρούν ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ζωα δ κατηγορίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό είχα γράψει καί παλιότερα τό επίδομα για τούς νέους δεν τό πήρε ο γιός λόγω ταυτότητας, πλήρη αδιαφορία για τό στρατό δεν πάει πιο κάτω

   Διαγραφή
 4. όποιος θέλει ταυτότητα νέου τύπου να πάει να βγάλει.. Να σταματήσει όμως να μιλάει εκ μέρους του συνόλου των στρατιωτικών.. Τη νέα ταυτότητα δεν τη θέλουμε όλοι.. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στην εφαρμογή μπαίνεις αλλά δεν μπορείς να έχεις κανένα έγγραφο γιατί δεν βρίσκει το δελτίο ταυτότητας (προαπαιτούμενο κ για τα υπόλοιπα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 4:55 ολοσωστος. Μας πέταξε ο κουλης ένα 50€ που το κατάπιε σε 1' η ακρίβεια και μας λένε ότι είμαστε οκ. Ήδη το 70% των στρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν θέλουμε ούτε αυξήσεις, ούτε καλύτερες συνθήκες, δεν μας ενοχλούν οι μεταθέσεις ως τα γεράματα. Το μόνο που θέλουμε είναι καινούργια ταυτότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αντε ρε μπουρτζοβλαχοι που θέλετε και wallet gov. Στρατιωτικοί είστε δεν το ξέρετε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καμμία εφαρμογή καμμία χρήση πλάγιων τρόπων χωρίς την συμμετοχή της προσωπικής ελεύθερης βούλησης κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες.Ιδιαίτερα μάλιστα χωρίς τη σχετική ενημέρωση-συγκατάθεση του αιτούντος.Χωρίς την τελευταία τίποτα μα τίποτα απολύτως δεν πιάνεται καθώς αν και ο αιτών το ζήτησε ο ίδιος παρόλα αυτά είναι αυτονόητο να διερευνώνται οι συνθήκες (ζητήματα υγείας ?πόνος?,πάσης φύσεως έκτακτες ανάγκες?) κάτω από τις οποιεσδήποτε ψυχοπιεστικές ενδεχόμενες περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη λήψη αυτής του της απόφασης έχοντας φυσικά και τα αντίστοιχα ελαφρυντικά για αυτή την ενέργεια στην οποία προέβη.Ωστόσο έχει γραφτεί ρητώς : "Όπου τα πτώματα,εκεί και οι αετοί"

  ΑπάντησηΔιαγραφή